RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


Domeniu de cercetare:
Institutia:
Denumire rezultat:
Cuvinte cheie:
Domeniu de aplicabilitate:
Tipul rezultatului:
Judetul:
Rezultate: 1018
61 Bazã de date hidrologice pentru Dunãre
62 Bazã de date necesarã managementului individualizat al recuperãrii mobilitãþii în patologia neurologicã, ortopedicã prin cercetãri interdisciplinare.
63 Baza de date pentru evaluarea calitatii CPVM-urilor ce intra in componenta ratiilor de hrana destinate taurinelor NUTRITAS-01
64 Baza de date pentru evidenta patrimoniului arheologic
65 Baza de date privind fertilizarea pajiºtilor
66 Baza de date privind limba romana si studiul ei ca limba straina
67 Bazã de date privind potenþialul turistic ºi valorificarea lui în Bucureºti ºi zona metropolitanã
68 Bazã de date referitoare la fenomene de risc pe Dunãre ºi lunca Dunãrii
69 Bazã de date ºtiinþifice, 2000 de documente arhivistice, fotografii, casete audio, ghiduri de interviu, mãrturii orale ce reflectã viaþa confesionalã a comunitãþilor româneºti în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial
70 Baze de date floristice, palinologice, pedofaunistice si microbiene
71 Baze Mannich – liganzi de preorganizare pentru combinaþii complexe cu relevanþã biologicã ºi precursori pentru arhitecturi supramoleculare.
72 Beta vulgaris var. canditiva, sfeclã roºie, soiul: RUBINIU
73 Betoane cu contractii reduse realizate cu aditivi speciali
74 Betoane de ultrainalte performante
75 BINOCLU 10x50 CU PRISME ROOF
76 Binoclu 7x50 cu telemetru laser
77 Bio-nanocompozite pentru procesãri industriale specifice ºi selective
78 Biocompozite cu porfirine cu aplicabilitate în terapia fotodinamica a tumorilor cutanate
79 BIOCONS - bioconservant – utilizat la insilozarea plantelor furajere, subproduselor din agriculturã ºi industria fermentativã
80 Biomaterial compozit pe baza de colagen si fosfat tricalcic
81 Biomaterial gastroenterologic
82 Biomaterial pentru reconstructia tesutului semirigid al cavitatii toracice
83 Biomateriale hibride pe baza de Chitosan pentru tehnologii regenerative inovatoare cu aplicatii in procese de hemostaza si vindecare tisulara
84 Biomicroscop cu laser
85 BIOPESTICIDUL "Tonic Herbs SILVA"
86 Biopreparate de uz topic pe bazã de principii active de origine vegetalã
87 Biopreparate obtinute din produse vegetale cu activitate lipolitica in amestec cu lipaza de biosinteza din Yarrowia lipolytica
88 Bioreactor membranar pentru obþinerea sucurilor de fructe
89 Biosenzori magnetici pentru detecþia de biomolecule
90 Biosolubilizarea în vrac a deºeurilor poluante ce conþin cupru utilizând bacterii de tip Thiobacillus.
<< Back 1 2 3 4 5 6 7 8  Next >>