RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 31.10.2013

Websiteul proiectului (www.renitt.ro) devine o poartã cãtre formarea profesionalã continuã a personalului din domeniul inovãrii ºi transferului tehnologic ºi pentru promovarea parteneriatelor în cadrul sistemului de transfer tehnologic: e-Center for Continous Vocational Training for Innovation and Technology Transfer (e-CVTITT). 

Sustenabilitatea proiectului va fi asiguratã de cãtre IRECSON prin:
• Continuarea programului de formare profesionalã MITT – Managementul Inovãrii ºi Transferului Tehnologic (în format clasic sau e-learning)
• Reþeaua de formatori în ITT dezvoltatã în cadrul proiectului
• Portalul Web suport pentru FPC în domeniul ITT (e-CVTITT) – www.renitt.ro 

E-CVTITT pune la dispoziþia utilizatorilor:
-informaþii relevante despre participanþii la proiect ºi organizaþiile din care aceºtia provin;
-secretariat on-line;
-informaþii privind FPC în domeniul ITT ºi despre cursurile ce pot fi urmate în cadrul Centrului;
-informaþii privind echipa de lectori pregãtiþi în cadrul proiectului pentru continuarea activitãþilor în sistem e-learning (Trainers for Technology Transfer - TRITT);
-posibilitatea înscrierii ºi participãrii la cursuri în sistem e-learning cu certificarea competenþelor specifice cursurilor urmate;
-informaþii relevante despre oportunitãþi de finanþare, proiecte de succes ºi bune practici în domeniul inovãrii ºi transferului tehnologic(ITT);
-bazã de date cu informaþii despre facilitatori ai transferului tehnologic (organizaþii cu activitãþi în domeniul ITT, experþi în domeniul ITT, cercetãtori etc)
-bazã de date cu rezultate ale cercetãrii cu potenþial ridicat de transfer tehnologic
-informaþii despre evenimente (cursuri, conferinþe, seminarii, expoziþii) în domeniul ITT.

Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã vã adresaþi D-lui Bogdan Ciocãnel, e-mail bogdan.ciocanel@irecson.ro , telefon 0744 346 602, 021 315 62 63 sau D-nei Raluca Sãvulescu, e-mail: raluca.savulescu@irecson.ro, telefon 0744 420 175, fax 021 313 20 92.