RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Evenimente: SALONUL CERCETÃRII – 2009

SALONUL CERCETÃRII – 2009
„ Viitorul …astãzi. Împreunã pentru o afacere de succes”,


Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii obþinute în cadrul programelor naþionale de cercetare – dezvoltare – inovare, în scopul creºterii capacitãþii de absorbþie a rezultatelor cercetãrii de cãtre piaþã.
Manifestarea s-a desfãºurat în perioada 28 - 31 octombrie 2009, în Pavilionul 13 din Complexul Expoziþional ROMEXPO, simultan cu Târgului Tehnic Internaþional TIB – 2009, ca urmare a beneficiat de un mediu de afaceri propice prin punerea faþã în faþã a cercetãtorilor cu reprezentanþii mediului economic, de un numãr mare de vizitatori, de o mediatizare susþinutã. În anul 2009, la TIB – Bucureºti au fost prezenþi 610 expozanþi din 28 de þãri, din care 52 % dintre expozanþi au fost firme strãine.
Ediþia din anul 2009 a Salonului Cercetãrii s-a dezvoltat în jurul conceptului - „Universul tehnicii”, desfãºurat pe 9 domenii tematice denumite galaxii :
1. Galaxia – Energie;
2. Galaxia - Nanomateriale, nanotehnologii, mecatronicã;
3. Galaxia - Viaþã ºi sãnãtate;
4. Galaxia - Alimentaþie, agriculturã, biotehnologii;
5. Galaxia - Mediu, dezvoltare durabilã;
6. Galaxia - Tehnologia informaþiilor ºi a comunicaþiilor;
7. Galaxia - Transport, urbanism;
8. Galaxia - Securitate, spaþiu, aeronauticã;
9. Galaxia - Servicii pentru cercetare.

Suprafaþa de expune din interiorul Pavilionului 13 a fost de 2000 mp. Suprafaþa fiecãrui domeniu tematic a fost determinatã de opþiunea fiecãrui expozant. Cei 158 de expozanþi prezenþi la Salonul Cercetãrii – 2009 (cu 40 mai mulþi decât în anul 2008) s-au prezentat cu standuri proprii într-un singur domeniu tematic.

Vom continua tradiþia organizãrii Salonul Cercetãrii ºi în anul 2010. Expoziþia se va desfãºura între 6 - 9 octombrie 2010, simultan cu TIB-Bucureºti. Pentru aceastã ediþie ne propunem creºterea spaþiului alocat manifestãrii, acordarea unei atenþii mai mari atragerii operatorilor economici atât cãtre cunoaºterea rezultatelor cercetãrii în scopul valorificãrii acestora cât ºi a celor care le-au realizat.