RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
INNO Politici | INNO Programe | INNO Indicatori |
Analize->INNO Indicatori->INNO Indicatori

INNO Indicatori contribuie la analiza si evaluarea inovarii in Romania pe baza statisticilor caracterizate de relevanta, acuratetea si coerenta informatiilor furnizate.
Inovarea va fi analizata gradual de la nivelul agentilor economici, la nivel local si regional. De asemenea vor face obiectul analizei si evaluarii programele de inovare si impactul acestora.

INNO Indicatori prezinta mai multe exercitii de evaluare si rapoarte de analiza a inovarii la nivel european, national si regional.
Beneficiarii acestui modul pot fi creatorii de politici si directorii de programe de inovare, analisti ai strategiilor de inovare etc.

INOBAROMETRU 2008

Inovarea la nivelul regiunilor de dezvoltare


1. PREZENTAREA INOBAROMETRULUI  
 

2. GRADUL DE INOVARE LA NIVEL REGIONAL 
2.1 Gradul de inovare al regiunilor de dezvoltare 
2.2 Gradul de inovare dupã ”potenþialul de conducere a inovãrii” 
2.3. Gradul de inovare dupã ”potenþialul de creare a cunoºtinþelor” 
2.4. Gradul de inovare dupã ”capacitatea de inovare ºi de integrare într-un sistem relaþional” 
2.5. Gradul de inovare dupã ”performanþa activitãþilor de inovare” 
2.6. Gradul de inovare dupã ”proprietatea intelectualã” 
2.7. Situaþia comparativã generalã ºi pe factori de inovare
2.8. Ierarhizarea regiunilor pe subfactori de inovare 

3. PROFILE REGIONALE DE INOVARE 
3.1. Regiunea Nord-Est 
3.2. Regiunea Sud-Est
3.3. Regiunea Sud 
3.4. Regiunea Sud -Vest 
3.5. Regiunea Vest 
3.6. Regiunea Nord-Vest 
3.7. Regiunea Centru 
3.8. Regiunea Bucureºti - Ilfov