RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Cercetarea, Dezvoltarea si Inovarea in Republica Moldova
Institutia:
Domeniu de cercetare
Raionul
Cuvinte cheie:
Rezultate: 11
1 INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ªI PROTECÞIE A SOLULUI „NICOLAE DIMO” (IPAPS„N.DIMO”)
2 I.P. INSTITUTUL ªTIINÞIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ªI MEDICINÃ VETERINARÃ
3 INSTITUÞIA MEDICO-SANITARÃ PUBLICÃ
4 CENTRUL NAÞIONAL DE SÃNÃTATE A REPRODUCERII ªI GENETICÃ MEDICALÃ
5 INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANÞE ªI STATISTICÃ
6 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICÃ ªI TEHNOLOGII INDUSTRIALE
7 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ªI BIOTEHNOLOGIE AL AªM
8 INSTITUTUL DE TEHNICÃ AGRICOLÃ "MECAGRO"
9 UNIVERSITATEA AGRARÃ DE STAT DIN MOLDOVA
10 UNIVERSITATEA PEDAGOGICà DE STAT „ION CREANGÔ DIN MUN. CHIªINÃU
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
1