RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Evenimente: Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”


Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã” desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social


În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

În cadrul evenimentului au fost atinse cateva aspecte care sunt necesare în interacþiunea dintre cele douã entitãþi, ºi anume: rezultatele cercetãrii ºtiinþifice, mai ales cele care provin din finanþãri bugetare, trebuie prezentate public, prin intermediul jurnaliºtilor profesioniºti, pentru a fi justificate fondurile publice implicate; mesajul ºtiinþific trebuie bine promovat, fãrã distorsiuni, ceea ce presupune pregãtirea unor jurnaliºti de specialitate, prin formare universitarã; este necesarã o informare obiectivã asupra stãrii cercetãrii ºtiinþifice româneºti.
Comunicarea dintre cei prezenþi s-a desfãºurat sub forma unui dialog interactiv, cu o bunã interacþiune, ce a condus dezbaterea cãtre puncte de vedere comune.
Astfel, doamna Mihaela Ghiþã, comentator la Radio România Cultural, a exprimat faptul cã, prin mesajul lor, cercetãtorii trebuie sã trezeascã interesul pieþei. Acest lucru nu se intâmplã însã, pentru cã instituþiile de cercetare nu au PR care sã transmitã informaþia cãtre ziare, a arãtat doamna Corina Negrea, realizator de emisiuni la Radio România Cultural. Excepþia de la acest fapt o reprezintã Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã ICPE-CA care a creat un birou de presã, birou ce semnaleazã periodic rezultatele ºi noile abordãri ale institutului. Trebuie menþionat faptul cã ICPE-CA a dezvoltat numeroase iniþiative de apropiere a mass-mediei de rezultatele cercetãrii, fiind, în acest caz, coorganizator al evenimentului amintit.
Pe parcursul workshopului, s-a mai arãtat faptul cã þãrile care au investit în inovare ºi cercetare au trecut mai repede prin crizã, pentru cã numai inovarea poate sã conducã cãtre o dezvoltare durabilã a societãþii. Însã fondurile alocate cercetãrii ºtiinþifice din România, începând cu anul 2009, sunt insuficiente, poate cu mult sub o limitã decentã. Multe din proiectele începute în 2007 riscã sã nu mai fie finalizate, în pofida semnalelor primite de la Comisia Europeanã, în timp ce majoritatea þãrilor europene au un buget cel puþin egal cu bugetul din 2008, dinaintea începutului crizei economice. Ideea de bazã a Comisiei Europene pentru Cercetare este cã, în condiþii de crizã, bugetele cercetãrii ºtiinþifice trebuie mãrite.
Este nevoie, însã, ºi de jurnaliºti de ºtiinþã, bine pregãtiþi, care sã transpunã mesajul ºtiinþific în presã, fãrã lacune ºi greºeli de interpretare. „ Mesajul cercetãrii trebuie sã ajungã la contribuabili, astfel încât aceºtia sã înþeleagã ce se întâmplã cu banii lor. În România ar trebui sã existe un master pentru formarea jurnaliºtilor de ºtiinþã”, a concluzionat domnul Anton Anton, fost preºedinte ANCS.
Participanþii workshopului au fost de pãrere cã sunt necesare astfel de întâlniri, chiar periodice, în care sã se ajungã la soluþii viabile, care sã îmbunãtãþeascã relaþia dintre cele douã entitãþi, astel încât, beneficiarul acestor demersuri sã fie, în final, comunitatea în care trãim.