RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 04.07.2010
Urmãtoarea rundã de apeluri de proiecte din cadrul celui de-al ºaptelea Program-cadru pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã (FP7) va fi publicatã la sfârºitul lunii iulie 2010.
Pentru a sprijini pregãtirea propunerilor, Direcþia Generalã a Comisiei Europene pentru Cercetare va organiza douã zile de "informare" pe 22 ºi 23 iulie 2010, în clãdirea Charlemagne, Rue de la Loi 170, la Bruxelles.
Scopul evenimentului este de a informa potenþialii cercetãtorii privind FP7. Vor fi date detalii privind principalele condiþii legale ºi procedurale ºi se va rãspunde la întrebãrile dumneavoastrã. Participanþii vor avea, de asemenea, ºansa de a obþine legaturi cu potenþiali parteneri de proiect.
În prima zi, 22 iulie 2010, discuþiile se vor concentra pe Aeronauticã ºi transport aerian.
A doua zi, 23 iulie 2010, va fi dedicatã transportului durabil de suprafaþã, inclusiv transportul feroviar de marfã, eco-inovare, precum ºi transporturile pe apã.

Înregistrarea se face online.
Înregistrarea dvs. va trebui sã fie confirmatã de cãtre Comisie.
Vor fi acceptaþi maximum doi reprezentanþi ai unei organizaþii.
Pentru mai multe informaþii accesaþi linkul http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2010_en.html