RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 05.07.2010

În perioada 28.06-02.07.2010 o delegaþie a Agenþiei de Inovare ºi Transfer Tehnologic (AITT) din Republica Moldova a efectuat o vizitã la Centrul de Informare Tehnologicã IRECSON, în vederea unei documentãri pe teme de inovare ºi transfer tehnologic (ITT). Subiectul principal al întâlnirilor desfãºurate a fost studiul Inobarometru efectuat de Institutul IRECSON în România, intenþia colegilor noºtri de la AITT fiind realizarea unei replici a acestui studiu în Republica Moldova.

Cu ocazia vizitei, a fost încheiat un acord de colaborare între AITT ºi IRECSON care vizeazã intensificarea activitãþilor în domeniul ITT între România ºi Republica Moldova.
Pe parcursul perioadei de vizitã au avut loc întâlniri cu reprezentanþii Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS) – Direcþia de Transfer Tehnologic ºi Infrastructuri, în vederea transferului de bune practici din cadrul Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) ºi întâlniri cu reprezentanþii Institutului Naþional de Statisticã (INS) pentru statisticile în domeniul inovãrii ºi posibilitatea armonizãrii statisticilor din Republica Moldova cu cele din România.

În urma vizitei au fost realizat un plan de acþiune pe baza tematicilor abordate de-a lungul sesiunilor de întâlniri avute, plan care propune obiective ºi posibilitãþi de dezvoltare comune, teme de proiecte în domeniul ITT care urmeazã sã fie realizate între Republica Moldova ºi România, precum ºi parteneri gata sã aºtearnã peste Prut un pod al inovãrii ºi transferului tehnologic.