RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


Domeniu de cercetare:
Institutia:
Denumire rezultat:
Cuvinte cheie:
Domeniu de aplicabilitate:
Tipul rezultatului:
Judetul:
Rezultate: 1018
121 Chirurgia vitrosului si fotocoagularea laser in tratamentul unor afectiuni oculare.
122 Chrysanthemum leucanthemum L. var. maxima, soiul Diana (Margareta)
123 Circuit rotoric din materiale compozite feromagnetice
124 Circuit statoric din materiale compozite magnetic moi pentru micromotor asincron monofazat
125 Colorant Roºu (albãstrui ) reactiv pentru bumbac. Colorant Violet reactiv pentru bumbac.
126 Coloranþi naturali obtinuti din plante si deseuri vegetale
127 Combaterea gândacului de colorado nechimic nepoluant (Leptinotarsa decemliniata - Dorefore). Executarea ierbicidãrii nechimic.
128 Complet de protectie pentru interventii la actiuni speciale
129 Complex pepinieristic inovativ pentru producerea viþelor altoite
130 Compoziþie ecologicã pentru marcaj rutier - ECOMAR
131 Concept integrat fizico-chimic ºi biologic pentru tratarea apelor uzate impurificate cu poluanþi toxici organici (compuºi cu azot)
132 Conceptul SUSTENPOL
133 Consolidarea cu compozite polimerice armate cu fibre a peretilor si a planseelor structurali din beton armat cu goluri create ulterior
134 Contacte electrice sinterizate obtinute din amestecuri chimice de pulberi pentru contactoare electromagnetice de tip RG
135 Contacte electrice sinterizate obtinute din amestecuri mecanice de pulberi, de tip Ag-SnO2-WO3 90-9,5-0,5 pentru contactoare RG 40 si RG 200
136 Contribuþii la perfecþionarea metodologiei de determinare a litiului total, a litiului mobil ºi a fracþiunilor sale în diferite tipuri de sol din România
137 Controlul daunatorilor castravetilor in agricultura biologica
138 Controlul daunatorilor legumelor din grupa verzei in agricultura biologica
139 Conversia unor suprafeþe de livadã intensivã spre o producþie ecologicã
140 Convertor electrocinetic
141 Convertor electronic pentru alimentarea circuitelor de iluminat ºi servicii auxiliare
142 Coreopsis lanceolata L., soiul Favorita (Lipscanoaice)
143 Coreopsis speciosa L., soiul Mãgduþa (Lipscanoaice)
144 Costum etanº la aerosoli "tip 1a" - intervenþii în medii cu substanþe chimice în concentraþii necunoscute, cu performanþe conform: EN 340; EN 943-1,2
145 Costume pentru activitãþi sportive – atletism, arte martiale, antrenament pentru activitãþi de timp liber ºi/sau recuperare
146 CPVM. BNA - GO 35 - Concentrat proteino- vitamino- mineral pentru gãini ouã consum
147 CPVM. BNA - PCC 30 - Concentrat proteino- vitamino- mineral pentru pui de carne
148 CPVM. BNA - PCS 35 - Concentrat proteino- vitamino- mineral pentru pui de carne
149 Cresterea securitatii retelelor de comunicatii de date prin autentificare bazata pe watermarking
150 Creºterea randamentului de solubilizare a aurului din piritele refractare la cianurare
<< Back 1 2 3 4 5 6 7 8  Next >>