RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Crearea ºi multiplicarea soiurilor de griu de toamnã Decebal (Bþ. 28/06) ºi Lãutar (Bþ. 25/07)
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Manifestarea unui adaos semnificativ al producþiei de boabe ºi a altor caracteristici in comparaþie cu soiurile martori naþionali.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Paralel cu testarea în Comisia de Stat Pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova este prezentatã cererea de obþinere a brevetului pentru soi de plantã. Dupã includerea în Registrul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova va fi eliberat brevetul pentru soi de plantã.
Caracteristici tehnice Soiul Decebal (Bþ. 28/06) soi intensiv de grîu comun de toamnã (Tr. aestivum), varietatea Erythrospermum, înãlþimea plantei 80 90cm, MMB 40 g rezistent la iernare, rezistent la cãdere, precocitatea semitardiv, rezistenþã moderatã la boli micotice, calitatea de panificaþie bunã a boabelor, norma de semãnat 5,5 mln. boabe germinabile la ha. Soiul Lãutar (Bþ. 25/07) soi intensiv de grîu comun de toamnã (Tr. aestivum), varietatea Erythrospermum, înãlþimea plantei 70 95cm, MMB 35 g, rezistent la iernare, rezistent la cãdere, precocitatea medie, rezistenþã moderatã la boli micotice, calitatea de panificaþie bunã a boabelor, norma de semãnat 5,0 mln. boabe germinabile la ha.
Impact - Impact tehnico-economic: Majorarea recoltei globale de boabe de griu de toamnã din contul surplusului obþinut, de la cultivarea acestor soiuri, de 5 6 q/ha. Datoritã rezistenþei de cimp destul de inaltã la cele mai dãunãtoare boli micotice din þarã, va fi redusã aplicarea pesticidelor cu scopul protecþiei plantelor.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici La cheltuieli similare de cultivare se va obþine o recoltã mai mare de boabe, ceea ce va reduce sinecostul a 1 kg de boabe. Preþurile materialului semincer la aceste soiuri va fi analogic celorlalte soiri de griu de toamnã.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã
Potentiali beneficiari Producãtorii agricoli
Executant Centrul ªtiinþifico Practic &#8222;Selecþia&#8221;
Persoana de contact Boris Boincean


<< Inapoi la rezultate