RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Aparat staþionar terapeutic cu radiaþie electromagneticã de frecvenþã extrem de înaltã UEM 3
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Sãnãtate - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Produs nou - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea A fost creat un produs cu adevãrat nou pentru Republica Moldova, dar a vorbi de noutate pe plan mondial este necesar de a primi Hotãrârea AGEPI asupra a 2 brevete, care vor fi în decurs de o lunã prezentate. Terapia UEMA este o metodã nouã cu noi domenii de aplicaþii. Este cunoscutã ºi folositã în Moldova, Federaþia Rusã, Ucraina.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Modele ºi desene industriale protejate înregistrate (naþional, european, internaþional): Nr. 1221
Caracteristici tehnice Numãrul canalelor de iradiere &#8211; pentru aparatele UEM 3, UEM 5 &#8211; unu; Timpul definit al acþiunii iradierii FEÎ de la 1 pînã la 99 min cu discretul de 1 min. Aparatele asigurã urmãtoarele regimuri &#8222;Continuu&#8221;, &#8222;Fracþionar&#8221;, &#8222;Cu impulsuri 8 Hz&#8221;; &#8222;Cu impulsuri 16Hz&#8221;; &#8222;Stop&#8221;. Aparatele sunt asigurate cu semnalizare vizualã ale regimurilor de lucru, ºi semnalizare sonorã a sfîrºitului timpului definit de acþiune a iradierii FEÎ. Aparatele sunt destinate pentru exploatarea în policlinici, spitale, sanatorii, în condiþii de domiciliu la temperaturi de la 10 &#186;&#1057; pînã la 30 &#186;&#1057; ºi umiditatea relativã a aerului 80%. Denumirea caracteristicii Valorile admisibile nu mai puþin de nu mai mult de Frecvenþa de lucru a iradierii aparatului FEÎ F1, GHz F2, GHz F3, GHz 41,5 51,5 60,3 44,5 54,2 62,5 Devierea frecvenþei de lucru a iradierii FEÎ, &#1052;Hz &#177;50 &#177;500 Densitatea puterii fluxului generatorului FEÎ, mW/cm2 10 Puterea absorbitã de la reþeaua curentului alternativ, W UEM 3 10 Timpul de ieºire în regimul de lucru, min 5 Dimensiunile, mm UEM 3 200 &#61620; 140 &#61620; 60 Masa, kg UEM 3 1,5
Impact - Impact tehnico-economic: Impactul preconizat este în deosebi acel social, deoarece metoda de acþiune, bazatã pe iradierea de la distanþã, exclude orice infecþionare ºi simplificã folosirea tehnologiei nu numai în medicinã, dar ºi în sectorul agrar ºi zooveterinar. Testãrile de lungã duratã în medicinã ºi alte domenii au arãtat, în primul rînd, inofensivitatea iradierii cu unde milimetrice de intensitate joasã, iar efectul benefic este bine pronunþat în majoritatea cazurilor. Impactul legat de mediu constã în aceea cã ridicarea capacitãþii de creºtere a plantelor ºi a animalelor iradiate cu unde milimetrice se face fãrã a schimba structura geneticã a lor, ceea ce poate fi considerat mult mai folositor astãzi, cînd ridicarea capacitãþii ºi productivitãþii se face prin metodele modificãrii genetice, efectul cãreia nu a trecut atâtea teste ca tehnologia iradierii cu unde milimetrice. De asemenea, se poate accentua faptul cã tratarea mastitei la vaci prin iradierea cu unde milimetrice, foarte bine studiatã ºi care s a dovedit a fi foarte eficientã, poate aduce un impact social mare, deoarece soluþioneazã problema legatã de 2 produse strategice în alimentaþie lapte ºi carnea de vitã.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Beneficiile de la folosirea acestui aparat pot fi estimate astfel: &#61607; la tratarea maladiilor la oameni termenul de aflare în staþionar se micºoreazã cu cel puþin 5 7 zile. Luînd în consideraþie costul mediu al aflãrii în staþionar a unui pacient de cel puþin 100 lei, efectul economic este de 500 lei pentru un pacient, &#61607; la tratarea mastitei la vaci se economisesc pentru medicamente ºi îngrijire cel puþin 200 lei, &#61607; la iradierea ouãlor cu unde milimetrice creºte cu 5% numãrul de pui sãnãtoºi, ceea ce poate aduce un efect de 250 lei pentru 1000 de pui, &#61607; ridicarea capacitãþii de creºtere a plantelor (grâne, fasole º.a.) cu cel puþin 5% ar putea aduce efecte economice colosale, pe care nu le putem aprecia astãzi.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari a. Policlinicile de Stat, cabinete de fizioterapie b. Medicii de familie c. Medicii particulari d. Sectorul agrar (iradierea semintelor) e. Sectorul zooveterinar
Executant Institutul de Inginerie Electronicã ºi Nanotehnologii &#8222;D.Ghiþu&#8221;
Persoana de contact Sainsus Iurii, tel.: (+373 22) 723386, yenergy@mail.ru
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate