RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Resursele reutilizabile pentru tehnologia limbajului natural (RRTLN). Aplicaþii pentru limba românã
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Tehnologiile societãþii informaþionale
Domeniul de aplicabilitate - Cercetare-dezvoltare - Învãþãmânt
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Tehnologia limbajului natural necesitã metodologii specifice de cercetare/dezvoltare, aliniere la standardele existente în codificarea resurselor lingvistice. Pentru a elabora aplicaþii lingvistice utile sunt necesare investigaþii teoretice ce þin de aspectele computaþionale al limbajului natural, tehnologii moderne ºi resurse lingvistice reutilizabile.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): know how, drept de autor
Caracteristici tehnice RRTLN constituie o bazã de date cu informaþie lingvisticã a limbii române la nivel de cuvânt ºi un set de programe utilitare: i) corector ortografic pentru limba românã RomSP cu posibilitãþi de completare a resurselor ºi un algoritm original de cãutare a sugestiilor pentru cuvinte eronate; ii) un sistem suport de dezvoltare a dicþionarelor bazat pe RRTLN, care permite specificarea interfeþei, criteriile pentru selectarea cuvintelor ºi conþinutul elementelor dicþionarului; iii) un sistem adaptabil de instruire asistatã de calculator pentru limba românã cu elemente multimedia; iv) un generator de dicþionare electronice bazat pe resursele reutilizabile pentru tehnologia limbajului natural; v) mijloace suport adiþionale pentru gestionarea RRTLN, în special pentru verificarea integritãþii, completitudinii ºi procesarea informaþiei multimedia; vi) un motor de cãutare web cu posibilitãþi de implicare a unor particularitãþi ale morfologiei limbii române.
Impact - Impact tehnico-economic: Resursele plasate pe Internet (www.math.mdelrr) pentru acces public ºi aplicaþiile lingvistice elaborate oferã servicii ºi informaþii tuturor celor cointeresaþi în studierea asistatã de calculator ºi utilizarea limbii române, reprezintã un suport pentru cercetãtori în domeniul procesãrii limbajului natural. Prezintã interes deosebit posibilitatea de extindere ºi modernizare a motoarelor de cãutare în Internet cu facilitãþi care sa þinã cont de specificul morfologiei limbii române.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Facilitarea utilizãrii limbii române în circuitul computaþional.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Resursele ºi instrumentarul propus reprezintã un suport pentru cercetãtori în domeniul procesãrii limbajului natural, sunt utile tuturor categoriilor de utilizatori care folosesc în activitatea computaþionalã limba românã. În mod special aplicaþiile propuse sunt utile la studierea morfologiei limbii române fiind orientate spre trei categorii de utilizatori: i) persoane, care nu cunosc gramatica ºi posedã un vocabular sãrac; ii) persoane, care înþeleg limba vorbitã, posedã cunoºtinþe gramaticale; iii) persoane, care posedã limba, dar vor sã ºi aprofundeze cunoºtinþele referitor la gramaticã, particularitãþi lingvistice, derivare a cuvintelor, neologisme etc.
Executant Institutul de Matematicã ºi Informaticã al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Persoana de contact Ciubotaru Constantin +373 22 73 80 73 +373 22 73 80 27 chebotar@math.md


<< Inapoi la rezultate