RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Furaj pentru larve ºi puiet de peºte
Tipul rezultatelor Rezultat final
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea În calitate de component de drojdii se utilizeazã un autolizat de drojdii din sediment de vinuri de masã
Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 3792 (13) F1, MD - BOPI 1/2009 INVENÞII

Caracteristici tehnice
Furajul pentru larve ºi puiet de peºte conþine un autolizat de drojdii din sediment de vinuri de masã, obþinut prin autoliza drojdiilor in prezenþa acidului acetic glacial timp de 4…8 ore la temperatura de 55.C, fãinã de peºte, fãinã de grau, lapte praf, metioninã ºi un premix vitamino-mineral in urmãtorul raport al componentelor, % mas.:
autolizat de drojdii 48…50
fãinã de peºte 34…35
fãinã de grau 6…7
lapte praf 7…8
metioninã 0,5…1,0

premix 0,5…1,0

Impact Constã in faptul cã utilizarea furajului revendicat conduce la sporirea cu 22,2 25,5% a viabilitãþii larvelor, cu 19,0 25,9% masa medie a unei larve, cu 45,2 61,4% ihtiomasa generalã medie
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie al A.ª.M.
Persoana de contact USATII Agafia, CHISELIÞA OLEG, CREPIS Oleg, CHISELIÞA Natalia, USATII Adrian, MOLODOI Elena


<< Inapoi la rezultate