RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Algoritm de diagnostic pentru identificarea si diferentierea fenotipica si moleculara a tulpinilor de Candida albicans izolate din infectii nosocomiale
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Sãnãtate
Domeniul de aplicabilitate - Activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã
Caracterul inovativ - Altele
In ce consta noutatea Este pentru prima oara cand se aplica in Romania un algoritm complex de studiu al tulpinilor de Candida albicans izolate din infectii nosocomiale, constand in identificarea fenotipica si moleculara (pattern ARDRA) si tipizarea prin compararea secventelor mai multor gene domestice (Multi Locus Sequence Typing)
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Proceduri Operationale Specifice
Caracteristici tehnice
Impact - Impact social: Optimizarea diagnosticului infectiilor nosocomiale cu Candida albicans constand in reducerea perioadei necesare detectarii, ameliorarea preciziei diagnosticului si a posibilitatilor de identificare a sursei si cailor de transmitere, rezultand in cresterea eficientei prevenirii si controlului acestor infectii, in special la pacienti imunodeprimati (HIV/SIDA, neoplazii etc.)
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Cresterea eficientei prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale cu Candida albicans
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii - Altele (vã rugãm descrieþi): - Participare in programe nationale si europene de cercetare/supraveghere in sanatatea publica
Potentiali beneficiari Spitale, autoritati de sanatate publica, case de asigurari de sanatate, pacienti
Executant INCDMI “Cantacuzino”
Persoana de contact Conf. Univ. Dr. Irina Codita, CS I – Splaiul Independentei 103, 050096, CP 1-525, Bucuresti, Tel. 021 5287226, Fax: 021 3069307, E-mail:icodita@cantacuzino.ro, www.cantacuzino.ro


<< Inapoi la rezultate