RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Ageratum mexicanum L. soiul Azuriu (Pufuleti)
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Pentru borduri, ronduri, platbande, singur sau în amestec cu alte specii.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Condiþii de culturã: Se înmulþeºte generativ, se semãnã în perioada februarie – martie, în spaþii protejate (serã, solar, sau rãsadniþã) cu producere de rãsad. Rãspunde bine la fertilizãrile faziale, mai ales dacã se folosesc îngrãºãminte foliare. Îndepãrtarea florilor (inflorescenþelor) trecute, asigurã prelungirea înfloritului ºi creºterea numãrului de flori deschise simultan pe plantã. Soiul poate fi cultivat cu rezultate bune ºi în condiþii "bio", are capacitate mare de ramificare ºi rezistenþã la agenþi patogeni ºi dãunãtori. - Cerere înregistrare: reþete, indicaþii geografice, specii vegetale ºi animale, etc.: - 4099/27.07.2006
Caracteristici tehnice Plantã anualã, ornamental prin portul tip tufã, cu talia piticã ºi compactã, având 30 – 35 cm înãlþime. Florile sunt de culoarea bleu intens luminos, fiind dispuse în inflorescenþe care acoperã coroana tufei. Înfloreºte dupã 55 – 60 zile de la semãnat.
Impact - Impact tehnico-economic: Soi de flori omologat in anul 2006 recomandat pentru borduri, ronduri, platbande, singur sau în amestec cu alte specii - Impact social: Imbunatateste calitatea ambientului prin decorare . - Impact de mediu: Protejeaza mediul si imbunatateste calitatile decorative.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Desfacere samanta, crestere cifra de afaceri 1-2 %.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Firme de vanzare a semintelor, serviciile de amenajare spatii verzi ale primariilor rurale si urbane, cultivatori de flori.
Executant Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau
Persoana de contact Dr. ing. Falticeanu Marcela, Str. Calea Barladului, nr. 220, Bacau, tel. 0234-544963, fax: 0234-517370, e-mail: falticeanu_marcela@yahoo.com, www.legumebac.ro


<< Inapoi la rezultate