RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Soiul MAGURELE 8 de Lotus corniculatus L .
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Certificat de omologare nr. 8334/23.11.2007, eliberat de Institutul de Stat pentru Testarea ºi Încercarea Soiurilor-ISTIS Bucureºti.
Caracteristici tehnice Soi semitimpuriu, inspica in perioada 11-20 mai; capacitate ridicata de regenerare dupa recoltare; rezistenta foarte buna la seceta; rezistent la ger si la principalele boli foliare; potentital de productie : 9-10 t/ha SU; potential biologic de fructificare: 500 kg/ha samanta; se cultiva in amestecuri cu graminee perene de pajisti pentru a fi folosit pentru faneata, pasunat sau mixt, in zonele nefavorabile cultivarii lucernei sau trifoiului alb
Impact - Impact tehnico-economic: Valorificarea superioarã a unor suprafeþe extinse de pajiºti degradate ºi creºterea productivitãþii acestora, obþinerea unor furaje calitativ superioare, cu grad ridicat de palatabilitate, echilibrate energo-proteic. - Impact social: Intensivizarea producþiei de furaje, în condiþii de eficienþã economicã, asigurându-se venituri sporite ºi implicit condiþii mai bune de viaþã. - Impact de mediu: Asigurarea protecþiei mediului, prin fixarea simbioticã a azotului atmosferic, reducând necesarul de azot cu cca. 50-100 kg/ha/an, contribuind astfel la menþinerea fertilitãþii solului.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Creºterea producþiei cu 15-20% si a venitului fermierilor cu 10-12%
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Ferme specializate in producerea de seminte de plante furajere de pajisti
Executant Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov
Persoana de contact Dr. ing. Breazu Ioan, str. Cucului, nr. 5, cod; 500128, Braºov, jud. Braºov, tel. +40268-472781, fax: +40268-475295, e-mail: pajisti@brasovia.ro


<< Inapoi la rezultate