RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


ADAM: Baza de date de teledetecþie de referinþã mondialã (http://kalideos.cnes.fr/)
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe - Silviculturã ºi exploatare forestierã
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Prima etapã de interconectare a sistemelor de teledetecþie la nivel mondial. Proiectul ADAM a fost recunoscut ºi apreciat de comunitatea ºtiinþificã internaþionalã fiind valorificat în comunicarea "Modeling Trajectory of Dynamic Clusters in Image Time Series for Spatio-Temporal Reasoning" (Patrick Heas ºi Mihai Datcu), care a primit premiul pentru cel mai bun articol din anul 2005 al revistei IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (publicaþie ISI nr. 2674)
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Produs informatic
Caracteristici tehnice BD ADAM permite realizarea de modele de evoluþie a culturilor agricole cu asimilare de date de teledetecþie, aplicabile în agricultura raþionalã ºi de precizie.
Impact
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Producãtori agricoli care exploateazã suprafeþe mari ºi compacte de terenuri agricole, unitãþi de decizie în profil agricol la nivel judeþean, institute de cercetare agricolã.
Executant INCDPAPM - ICPA Bucureºti
Persoana de contact Vintilã Roxana, Bld. Mãrãºti nr. 61, cod poºtal 011464, sector 1, Bucureºti, tel: +4021-3184458 / 258


<< Inapoi la rezultate