RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferința de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiți cum profesori și oameni de știință de pretutindeni beneficiază de soluții de ultimă generație pentru măsurători, control și calcule științifice în sălile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism și Cercetare Științifică”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism și Cercetare Științifică. Workshopul s-a desfășurat la sediul Grupului pentru Dialog Social și a avut participanți atât din rândul jurnaliștilor de știință, cât și din cel al cercetării.

“Tendințe și perspective în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Federația Rusă”
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETĂRII – 2009
Expoziția realizărilor cercetării românești SALONUL CERCETĂRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică pentru promovarea și diseminarea rezultatelor cercetării


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Despre ReNITT | Centre de informare tehnologica | Centre de transfer tehnologic | Incubatoare de afaceri | Parcuri tehnologice |
ReNITT->Despre ReNITT->Despre ReNIT
ReNITT - Rețeaua Națională pentru Inovare și Transfer Tehnologic

ReNITT este constituită din entități de inovare și transfer tehnologic acreditate pentru susținerea dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării și transferului tehnologic, prin atragerea de investiții în vederea valorificării rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare și inovare precum și a resurselor umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

Ce este ReNITT?
ReNITT este o inițiativă a MEdC-ANCS care urmărește, pe de o parte, creșterea vizibilității UCD-urilor și creșterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării și, pe de altă parte, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor prin dezvoltarea ofertei de servicii de transfer de cunoștințe și tehnologie, precum și prin crearea de noi companii orientate tehnologic care să activeze pe piață în special în zonele slab dezvoltate.
ReNITT promovează crearea unei piețe a rezultatelor cercetării în toate sectoarele economiei naționale și acționează pentru promovarea proceselor de transfer tehnologic la nivel global în scopul orientării inovării tehnologice către IMM-uri prin intermediari și rețelele acestora.

Care sunt obiectivele ReNITT?
ReNITT își propune să funcționeze ca un punct de referință la nivel național pentru principalii actori din domeniul transferului de cunoștințe și tehnologie cu scopul de a:

• promova schimbul de informații, experiențe, metodologii și practici adecvate la nivel național;
• încuraja integrarea, specializarea și marketingul serviciilor pentru inovare din cadrul IMM-urilor;
• stimula crearea de parteneriate și proiecte pe o bază sectorială și geografică;
• facilita accesul la resursele financiare.

Cine sunt beneficiarii ReNITT?
ReNITT facilitează UCD-urilor și IMM-urilor inovative accesul la serviciile de căutare de know-how și de competențe la nivel național și internațional.


Care sunt serviciile oferite de ReNITT?
ReNITT oferă servicii atât operatorilor publici cât și privați. În funcție de tipul de entitate de inovare și transfer tehnologic aceasta poate să asigure agenților economici și partenerilor acestora, pe baze contractuale, în condiții financiare avantajoase, servicii de tipul:

SERVICII SPECIALIZATE:
- asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic;
- informare tehnologică, audit tehnologic,
- veghe și prognoză tehnologică;
- asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri;
- asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- asistență și consultanță în domeniul legislativ la nivel național, european și internațional;
- incubare fizică sau virtuală pentru IMM-urile inovative.

SERVICII DE INFORMARE
- cataloage de prezentare a serviciilor și tehnologiilor oferite de entitățile de inovare și transfer tehnologic acreditate;
- informații la zi cu privire la evenimente deosebite, oferte și stimulente publice și finanțări private.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI TRAINING
- crearea de rețele de legătură între participanți (căutare de parteneri, dezvoltarea proiectelor pilot);
- asistență în obținerea unor fonduri publice și private;
- activități de training în cadrul entităților de inovare și transfer tehnologic cu scopul îmbunătățirii ofertei de servicii către IMM-uri.
- asistență la obținerea finanțării în cadrul programului INFRATECH cu scopul de a dezvolta oferta de servicii către IMM-urile inovative,
în special din zonele slab dezvoltate din punct de vedere economic.

Care sunt entitățileReNITT?
Parcuri științifice și Tehnologice (PST), Incubatoare Tehnologice și de Afaceri (ITA), Centre pentru transfer tehnologic (CTT), Centre de Informare Tehnologică (CIT) și Oficii de Legătură cu Industria (OLI)