RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


Domeniu de cercetare:
Institutia:
Denumire rezultat:
Cuvinte cheie:
Domeniu de aplicabilitate:
Tipul rezultatului:
Raioane:
Rezultate: 37
1 Imunobior- nou produs medicamentos
2 Osteobior - nou remediu de origine algalã
3 BioRSp preparat de origine algalã ce favorizeazã sporirea spermatogenezei la tauri ºi vieri
4 Procedeul de preparare a agenþilor microbiologici pentru descompunerea poluanþilor organici persistenþi
5 Camera de duº de varã cu acumulatorul de apã solar
6 Adaos alimentar biologic activ
7 Adaos alimentar
8 Procedeu de reproducere a crapului
9 Procedeu de incubare a icrelor de peºte fecundate
10 Furaj pentru larve ºi puiet de peºte
11 PROCEDEU DE REPRODUCERE A SÂNGERULUI
12 Procedeu de reproducere artificialã a sângerului
13 Dispozitiv pentru depunerea icrelor de peºti
14 Procedeu de reproducere a somnului American 2
15 Procedeu de reproducere a somnului american
16 Procedeu de reproducere artificialã a linului
17 Procedeu de reproducere artificialã a singerului ºi novacului
18 Reproducerea seminþelor ºi implementarea tehnologiei de cultivare a soiurilor noi de soia (Amelina, Clavera ºi Albiºoara)
19 Resursele reutilizabile pentru tehnologia limbajului natural (RRTLN). Aplicaþii pentru limba românã
20 Instrumentar informatic pentru asistarea examinãrilor ultrasonografice
21 Gemuri de fructe ºi pomuºoare cu conþinut redus de zahãr ºi valoare biologicã sporitã
22 Instalaþie de încãlzire reglabilã a mesei de operaþii URPOS 1
23 Tehnologia producerii legumelor uscate: Tomate uscate, dovleac uscat
24 Tehnologie de producere a mãsurãtorului de presiune
25 Tehnologie de producere a Aparatului portabil terapeutic cu radiaþie electromagneticã de frecvenþã extrem de înaltã UEM 5
26 Tehnologie de fertilizare a grâului de toamnã ºi a porumbului la boabe pentru o recoltã înaltã ºi calitativã pe cernozeomul carbonatic
27 Tehnologia de fabricare a preparatului complex pentru nutriþia foliarã a plantelor "Microcom"
28 Tehnologie de protecþie ecologicã a viþei de vie
29 Tehnologii de producere a preparatelor enzimatice microbiane cu acþiune lipoliticã
30 Tehnologii de producere a preparatului enzimatic microbian cu acþiune pectoliticã
2 Next >>