RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
INNO Oportunitati | INNO Suport | INNO Observator |
Dezvoltare->INNO Observator->INNO Observator
INNO Observator isi propune sa prezinte informatii despre lumea inovarii si bunele practici care au condus la dezvoltarea de medii inovative si tranferuri tehnologice de succes.

INNO Observator nu-si propune sa prezinte doar succesele ci si insuccesele in domeniul inovarii precum si proiectele si initiativele esuate.
De asemenea INNO Observator va prezenta opinii ale utilizatorilor RO INNO Romania privind aspecte ale problematicii inovarii.

Catalogul Cartea Albã a Cercetãrii – ediþia 2008

 

Lista produselor/tehnologiilor expuse si premiate la expozitiile internationale in anii 2007-2008

Produse destinate dietei diabetice
Diabetul zaharat este o boala metabolica, care apare in organism atunci cand pancreasul nu produce suficienta insulina sau cand organismul nu reuseste sa utilizeze eficient insulina secretata de pancreas in circulatia sanguina.


Si totusi mai exista
S.C. ArmTech S.A.,specializata in proiectarea si realizarea de produse ceramice dedicate producerii de dispozitive pentru microunde, circuite hibride, precum si a unor circuite electronice destinate unor aplicatii casnice si industriale, este un exemplu ca in Romania inca se mai poate intampla ceva.


Roboscan 1M
Dupa ce am revenit de la Geneva am fost contactat de Presedentia Romaniei in scopul recunoasterii ROBOSCANULUI ca o realizare exceptionala a stiintei si tehnologiei romanesti.Mi s-a spus ca urma sa fiu decorat cu o inalta distinctie a statului. Am transmis ca meritul este al echipei si ca toti cei implicati trebuie sa fie decorati.


CENTRUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU HIDROGEN ªI PILE DE COMBUSTIE
Dezvoltarea ºi promovarea tehnologiilor energetice bazate pe surse regenerabile de energie reprezintã un obiectiv primordial al politicilor energetice mondiale. În contextul dezvoltãrii durabile, scopul acestora este creºterea siguranþei în alimentarea cu energie ºi promovarea unei structuri energetice care sã conducã la creºterea eficienþei tehnologiilor propuse, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã ºi, implicit, la protejarea mediului înconjurãtor, prin dezvoltarea unor tehnologii energetice viabile la scarã comercialã.


Qlarivia, un transfer reuºit
Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã a acordat Institutului Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ºi Izotopice ICSI Râmnicu Valcea premiul pentru cel mai ingenios transfer tehnologic. Acest premiu de excelenþã constituie recunoaºterea reuºitei transferului unui rezultat al cercetãrilor din domeniul separãrilor de izotopi cãtre un agent economic.


Suplacu de Barcãu – o experienþã reuºitã
Implementarea ºi operarea unei staþii de cogenerare pentru injecþie de abur în zãcãmintele petroliere
Ca þarã europeanã, România se confruntã tot mai mult cu creºterea preþului la gazele naturale ºi cu dependenþa de importurile de combustibili. O soluþie modernã ºi atractivã de obþinere a energiei, din punctul de vedere al eficienþei ºi al protejãrii mediului, o reprezintã producerea combinatã de energie electricã ºi termicã prin cogenerare.