RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


PROCEDEU DE REPRODUCERE A SÂNGERULUI
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Noutatea constã în sporirea eficacitãþii femelelor primar maturate, în gonadele cãrora se formeazã ovocite supuse resorbþiei
Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 3089, MD - BOPI 7/2006 INVENÞII

Caracteristici tehnice Procedeul de reproducere artificialã a sângerului include prinderea din lacul-rãcitor în decada a treia a lunii decembrie a femelelor nematurate sexual în vârstã de 4…5 ani cu gonade la stadiile III…IV de maturare cu oocite care se dezvoltã normal ºi cu gonade la stadiul III de maturare ce conþin oocite care se dezvoltã normal ºi oocite în stadiu de resorbþie, întreþinerea lor în heleºteie pentru iernat timp de cinci luni pânã la maturaþie cu utilizarea ulterioarã a femelelor de prima maturaþie pentru reproducere în prima decadã a lunii iunie. Gradul dezvoltãrii oocitelor ºi gradul pregãtirii femelelor pentru reproducere se determinã corespunzãtor prin metoda histologicã ºi biopsie..
Impact  Constã în sporirea eficacitãþii folosirii femelelor de sânger de prima maturaþie.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole, fermieri.
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact TODERAª Ion, FULGA Nina, VICOL Mircea, USATII Marin, LEUCÃ Petru


<< Inapoi la rezultate