RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 05.05.2009

Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS) cautã partener pentru realizarea unui proiect în cadrul programului PODCA în vederea dezvoltãrii capacitãþii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovãrii ºi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltãri socio-economice durabile.

Instituþiile partenere trebuie sã îndeplineascã condiþiile menþionate în Monitorul Oficial nr. 517 / 9 iulie 2008 ºi în Ghidul Cadru al Solicitantului, Programul Operaþional „Dezvoltarea Capacitãþii Adminsitrative” ºi sã aibã competenþe ºi experienþã în domeniul elaborãrii ºi implementãrii metodologiilor ºi a instrumentelor pentru îmbunãtãþirea performanþelor administraþiei publice în domeniul inovãrii, al transferului tehnologic ºi al proprietãþii intelectuale. Solicitanþii se pot adresa pânã la data de 20.05.2009, ANCS, D-nei Liliana Cazac e-mail: liliana.cazac@ancs.ro, tel/fax: 021 3183071 ºi vor transmite intenþia de a fi partener pânã în data de 25.05.2009.

Instituþia partenera trebuie sa fie conectata (si sa faca dovada) atat la mediul de cercetare (academic si din institutele nationale de cercetare-dezvoltare si inovare), la mediul educational si de invatamant superior (universitati), la mediul de afaceri (operatori economici, camere de comerþ ºi industrie) ºi la organizaþiile de inovare ºi transfer tehnologic.


Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã
Direcþia de Transfer Tehnologic ºi Infrastructuri