RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 23.02.2011

CIT - IRECSON împreunã cu AROTT lanseazã cãtre Reþeaua Naþionala pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) un concurs de formatori în domeniul inovãrii ºi transferului tehnologic. Acestia vor forma o reþea de formatori la nivel naþional implicându-se în realizarea sesiunilor de instruire din cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".
Formatorii selectaþi vor sustine 37 sesiuni de instruire pentru membrii reþelei ReNITT în sistem clasic de predare, pe diferite tematici privind managementul transferului tehnologic, pe durata a 14 luni.
De asemenea formatorii selectaþi vor participa la un program pentru dezvoltarea aptitudinilor de predare în sistem e-learning, pentru transformarea programului de pregãtire din sistem clasic în sistem e-learning.


Obiectivul procesului de selecþieObiectivul procesului de selecþie este organizarea unui program de instruire la nivel naþional “Managementul Procesului de Transfer Tehnologic” (MPTT), format din 37 sesiuni de cursuri specifice inovarii ºi transferului tehnologic pentru dezvoltarea competenþelor profesionale ale personalului din cadrul membrilor reþelei, pentru organizaþiile cu activitate de CD care furnizeazã oferta pe piaþa inovarii, precum ºi pentru companii / firme inovative care formeazã cererea potenþialã.Selecþia participanþilor


Procesul de selecþie a participanþilor va avea loc în cursul lunii februarie ºi se va desfãºura dupã cum urmeazã:
- Persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate mai jos, sunt invitate sã-ºi transmitã candidatura, folosind formatul anexat, pânã la data de 28 februarie 2011, ora 11, la adresa cit@irecson.ro sau la nr de fax: 021 313 20 92;

- Persoanele pre-selectate vor intra în selecþia finalã, care va consta în participarea la un interviu în perioada 07 martie-15 martie. Data exactã ºi locul interviului vor fi anunþate din timp de cãtre organizatori;

- Rezultatele interviului vor fi anunþate pânã la data de 20 martie;


Criterii de eligibilitate


Sunt eligibile pentru acest proiect persoanele care îndeplinesc simultan urmãtoarele criterii:
- Desfãºoarã activitate într-o unitate membrã a Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic – ReNITT;
- Au studii superioare;
- Cunosc limba englezã, cel puþin nivel mediu, scris ºi citit;
- Sunt atestaþi ca formatori de cãtre organizaþiile de specialitate;
- Au experienþã ca formatori de cel puþin un an;
- Au cunostinþã în cel puþin unul din urmãtoarele domenii:
• Managementul Proiectelor;
• Competenþe Generale de Management (Management strategic, Management financiar, Managementul vânzãrilor) ;
• Comunicare ºi Relaþii Publice ;
• Limbi strãine Englezã/Germanã/Francezã ;
• Managementul Inovãrii;
• Brokeraj de Tehnologii;
• Marketing ;
• Managementul Resurselor Umane ;
• Managementul Sistemelor de Calitate;
- Au disponibilitatea de a sustine sesiuni de instruire în cadrul tematicilor precizate;