RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 03.07.2010
Evenimentul de brokeraj S & T Cooperare Internaþionalã pentru þãrile Est-Europene ºi Asia Centralã, va avea loc pe ºapte - opt octombrie 2010 la Erevan, ArmeniaObiectivul evenimentului este de a aduce împreunã cercetãtori UE ºi EECA ºi alte pãrþi interesate pentru discuþii ºi reþele în cadrul domeniului de aplicare a FP7 Mediu (inclusiv schimbãrile climatice) tema prioritarã. Evenimentul va include o prezentare a domeniilor abordate de apelul de proiecte pentru 2011, prezentari de idei ºi sesiuni de intalniri aranjate dinainte, pentru a discuta despre potenþiale parteneriate în cadrul FP7.

Pe site-ul web al evenimentului este disponibilã înregistrarea on-line la adresa http://be.sci.am precum ºi mai multe informaþii privind proiectul de program ºi alte probleme organizatorice ºi logistice.
Termenul limitã pentru înregistrarea este 2/08/2010.
Cheltuielile de deplasare ºi cazare ale participanþilor selectaþi sã prezinte ideile lor de proiect vor fi acoperite de proiectul IncoNet EECA.

Pentru mai multe întrebãri contactaþi adresa de e-mail: mailto:anip@sci.am