RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Consiliul pentru Inovare |
Consiliul pentru Inovare->Consiliul pentru Inovare->Componenta consiliul national pentru inovare
Conducerea consiliului de inovare
DRAGOS SEULEANU , presedinte
GABRIEL VLADUT, vicepresedinte
ALEXANDRU STRENC, vicepresedinte
*) LEOPOLD LUPUSANSCHI, vicepresedinte
*) DANIEL LADISLAU, vicepresedinte
IUSTIN TANASE, secretar general
 
*) la propunerea dlui D. SEULEANU, au fost desemnati pentru ocuparea posturilor de vicepresedinte pana la aprobarea ROF consiliului pentru inovare 
 
COMPONENÞÃ CONSILIUL NAÞIONAL PENTRU INOVARE

Nr. crt. Nume si Prenume Titlul ºtiinþific/  domeniul de competenþã Instituþia Funcþia
1 Ion POTÎRNICHE Dr. ing. Electrotehnicã S.C. ACTEL S.A. Director general
2 Gheorghe DRUÞÃ Dr.ing. TCM S.C. ACAROM-CES Director general
3 Radu Florin BALAN Ing. TCM S.C. GRIRO S.A. Director  tehnic
4 Valer POTRA Dr. ing. Maºini Unelte S.C. HIDRAULICA PLOPENI S.A. Director general
5 Mihai Virgil POPESCU Dr.ing Maºini electrice UMEB SA Director tehnic
6 Leopold LUPUªANSCHI Ing. Maºini Unelte S.C. CEROB S.R.L. Director general
7 Petrin DRUMEA Dr.ing. Maºini Hidraulice INCDI INOE 2000 - IHP Director general
8 Carmen MÃRGÃRIT  Ing.  Calculatoare Ministerul Apãrãrii Naþionale ªef Departament IT
9 Iustin TANASE Ing. IT IT SYSTEMS INTERNAT Director general
10 Sorin STOLERIU Ing.  Utilaj Petrolier-Rafinãrii Rominserv SA Director Tehnic
11 Maria MOHORA Prof.dr. Medic UMF ªef Catedrã
12 Mihail COMAN Dr.ing. Pomiculturã Institutul de Cercetãri ºi Producþie pentru Pomiculturã Mãrãcineni Director general
13 Victor SCHMIDT Ing. Utilaj Chimic Ministerul Economiei ºi Finanþelor Director general adjunct
14 Mihai MANOLIU Prof.dr.ing. Energeticã Confederaþia Naþionalã a Patronatelor din România Preºedinte secretar general
15 Alexandru Cristian  ªTRENC Dr.Ing. Automaticã Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci Director general adjunct
16 Aida CATANA Ec / consultant EUPC Director
17 Lucian  SANDU  Dr.ing. Hidrotehnicã Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti ªef Catedrã
18 Gheorghe POPA Dr.fiz. Fizician Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaºi Prorector
19 David LADISLAU Dr.ing. Automaticã Universitatea Sapienþia Rector
20 Stefan BORBAT Ing. Mecanicã SC Roseal SA Director general
21 Gabriel VLADUT Dr. Ing. Automatica CITAFF CRAIOVA Director Presedinte AROTT
22 Radu GROSU Ec. TEHNOPOLIS IASI Director
23 Dragos SEULEANU Ec. CIT – ECONOMIXNEWS Director general
24 Georgica CORNU Ec. CCIA Timis Presedinte
25 Doru SIMOVICI Ing. CCIA Bacau Presedinte
26 Stefan DIMITRIU Ing. Constructor CCIA  Cluj Presedinte
27 Tudor Gabriel BOHALTEANU Ec. EXIMBANK Vicepresedinte
28 Marcel OPRIS Ing. IT STS Director
29 Aurel SARAMET Ec. FNGCIMM Presedinte


Sectiunea urmatoare este valabila numai pentru membrii consiliului.