RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
INNO Politici | INNO Programe | INNO Indicatori |
Analize->INNO Programe->INNO Programe

INNO Programe prezinta programele interne prin care se implementeaza strategia de cecetare-dezvoltare si inovare la nivel national, precum si programele internationale in domeniul inovarii.

Programele interne sunt finantate, in general, din fonduri publice si in functie de tipul programului si al organizatiilor participante, din fonduri private (cofinantare).

Programele internationale sunt finantate prin contributii ale Romaniei, din fonduri publice, la programe ale organizatiilor internationale incheiate la nivel guvernamental sau institutional.

Programele de cercetare-dezvoltare si inovare sunt principalele instrumente de implementare a strategiei nationale a domeniului. Conform legii nr. 324/2003 de aprogare a O.G nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, programele sunt componente ale:

a) Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare - Planul national;

b)Planuri de cercetare ale autoritãþilor publice centrale - Planuri sectoriale; c) Alte planuri, programe ºi proiecte de cercetare.

Planul naþional reprezintã instrumentul principal prin care se asigurã:

a) coordonarea, corelarea ºi realizarea politicilor naþionale în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii ºi cunoaºterii;

b) corelarea politicilor din domeniul cercetãrii-dezvoltãrii ºi al inovãrii cu prioritãþile de dezvoltare economicã ºi socialã susþinute de ansamblul politicilor guvernamentale;

c) coerenþa ºi continuitatea activitãþilor din domeniul cercetãrii-dezvoltãrii, al cunoaºterii ºi al inovãrii. Planul naþional conþine programe de cercetare-dezvoltare-inovare.

Programele cuprinse în Planul naþional se evalueazã ºi se detaliazã anual de cãtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La elaborarea, evaluarea ºi detalierea Planului naþional autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultã Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare ºi Inovare.


Programul "Parteneriate in domeniile prioritare" o solutie pentru cresterea competitivitatii prin crearea de tehnologii, produse si servicii inovative
Prin Hotararea Guvernului nr. 217 din 28 februarie 2007, a fost aprobata Strategia nationala in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013. Strategia reafirma rolul statului in domeniul CDI, acela de a crea conditii si de a stimula crearea de cunoastere si aplicarea cunoasterii in interesul societatii, prin inovare.

Pentru mai multe informatii click aici

Programul inovare: O sansa de valorificare economica a rezultatelor cercetarii
Programul 5 INOVARE este o componenta de factura moderna a Planului pentru Cercetare - Dezvoltare si Inovare II care se desfasoara in perioada 2007-2013. Programul urmareste stimularea progresului stiintei, tehnologiei si inovarii in Romania.