RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


Domeniu de cercetare:
Institutia:
Denumire rezultat:
Cuvinte cheie:
Domeniu de aplicabilitate:
Tipul rezultatului:
Judetul:
Rezultate: 1018
211 Echipament modular pentru recoltarea fructelor cu ajutorul impulsurilor pneumatice.
212 Echipament modular specializat pentru redresarea defectelor de coloana
213 Echipament pentru durificarea superficialã cu scule diamantate
214 Echipament tehnic pentru evaluarea rezistenþei punctelor de ancorare a centurilor de siguranþã
215 Echipamente de activare cu ultrasunete în sonochimie
216 Echipamente de injectie pentru motoare Diesel alimentate cu DME, care folosesc acoperiri fluoropolimerice pe elementele de uzura.
217 Echipamente de sudare a bolþurilor cu energie înmagazinatã
218 Echipamente pentru electrotehnologii
219 Ecotehnologie pentru controlul dezvoltãrii vegetaþiei din bazinele acvatice
220 Eficienþa tratamentului cu lovastatin ºi cu pentoxifilin în steatohepatita nonalcoolicã.
221 Elaborare ghid de proiectare a îmbrãcãmintei de protecþie în funcþie de dimensiunile antropometrice în staticã ºi dinamicã
222 Elaborare protocole de analiza in laborator pentru amprentare genetica si analiza a populatiilor
223 Elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel naþional pentru serviciile de alimentare cu apã ºi de canalizare
224 Elaborarea unor normative tehnice referitoare la posibilitatile de minimizare a cantitatilor de deseuri periculoase rezultate din procesele de acoperiri metalice
225 Elaborarea unor strategii de combatere integratã a bolior ºi dãunãtorilor din culturile horticole.
226 Elaborarea unui sistem de detectie RTL destinat monitorizarii radiometrice in domenii civile si militare pentru evaluarea efectelor iradierii gama si neutronice
227 Electronic Closing System - eClosing
228 Electrozi bazici pentru incarcarea prin sudare cu otel aliat cu cr: sudodur cr12c; sudodur cr20c; sudodur cr25c
229 Electrozi cu inveliº compozit din bronz de staniu Cu Sn15
230 Electrozi inveliti pentru incarcare prin sudare marca : ei cr20w4ti
231 Elemente active piezoceramice pe baza de PZT pentru traductoare de ultrasunete
232 Elemente de implant pentru osteosinteza
233 Emulsie cu ceara pentru curatarea mobilei
234 Ergosterol – metoda rapida de determinare a gradului de contaminare fungica a cerealelor
235 es.eSkill.com – serviciu online de testare a cunoºtinþelor destinat departamentelor de resurse umane – versiunea 3.9.
236 Esteri metilici etoxilaþi 4OE-derivaþi etoxilaþi ai esterilor metilici ai acizilor graºi; esteri metilici sulfonaþi (sare de sodiu a sulfoesterilor metilici din stearinã) - derivaþi sulfonici ai esterilor metilici ai acizilor graºi
237 Etanºanþi siliconici pentru izolatori Si 202 R ºi Si 504 M
238 EURODET MA - Detergent lichid pentru spǎlarea automatǎ a materialelor textile de tip covoare, mochete
239 EURODET 100 EX - Detergent lichid concentrat pentru industria alimentarǎ. Produs pentru spǎlarea exterioarǎ a utilajelor
240 EURODET 100 IN - Detergent lichid concentrat pentru industria alimentarǎ. Produs pentru spǎlarea interioarǎ a utilajelor
<< Back 1 2 3 4 5 6 7 8  Next >>