RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


Domeniu de cercetare:
Institutia:
Denumire rezultat:
Cuvinte cheie:
Domeniu de aplicabilitate:
Tipul rezultatului:
Judetul:
Rezultate: 1018
181 Discuri supraconductoare dense de MgB2
182 Dispersie de etoxialcolat de calciu ºi trietoxialcolat de aluminiu în alcooli c12-c14, catalizator selectiv pentru reacþiile de etoxilare utilizate în industria de substanþe tensioactive; fosfat de stronþiu modificat cu ytriu, catalizator selectiv pentru reacþiile de etoxilare utilizate în industria de substanþe tensioactive; fosfat de magneziu modificat cu ytriu, catalizator selectiv pentru reacþiile de etoxilare utilizate în industria de substanþe tensioactive
183 Dispozitiv automat de alimentare-stantare pentru reutulizarea deseurilor provenite de la stantarea coliviilor de rulmenti
184 Dispozitiv de electroprotecþie a structurilor metalice care funcþioneazã în medii explozive.
185 Dispozitiv logic de identificare de instrumente ºi plãþi integrate în SEPA
186 Dispozitiv pentru mãsurarea turaþiei
187 Dispozitiv pentru rãcirea subsistemelor microelectronice prin micropompare capilarã
188 Dispozitiv ºi procedeu de obþinere a fosfurii de galiu (GaP)
189 Dispozitive de conexiune preizolate pentru cabluri de cupru izolate din instalaþiile ºi reþelele de joasã tensiune – CM
190 Dispozitive Ortetice din Neopren
191 Dispozitive pentru reparat motor de avion
192 Distractor maxilo-facial
193 Distribuþia ºi comportarea Hidrocarburilor Aromatice Polinucleare (HAP) în teritoriu ºi în orizonturile de sol; evaluarea riscului de translocare a HAP în plantã ºi de spãlare a HAP cãtre apa freaticã
194 Documentatia sistemului de calitate al laboratorului de incercari explozivi de uz civil.
195 Documentatie de elaborare a metodelor de incercare asociate pentru procedurile de evaluare precisa a caracteristicilor standardizate ale echipamentelor protejate prin incapsulare.
196 Documentaþie privind închiderea ºi refacerea ecologicã a minei primatar I - II din judeþul Neamþ
197 Echipament pentru verificarea abaterilor la piese tip volant
198 Echipament de administrat conservant solid EDCON - model experimental
199 Echipament de automatizare pentru neutralizarea apelor acide/bazice
200 Echipament de erbicidat in benzi EEB 2,5 - model experimental
201 Echipament de fertilizat EF 2,5 - model experimental
202 Echipament de fertilizat EF 3,75 - model experimental
203 Echipament de încercãri specifice de stabilire a conformitãþii cu cerinþele impuse privind cãldura de contact (L-DITTC 500) ºi cãldura radiantã(L-RAD)
204 Echipament de protectie pentru transformatoare TPT 100
205 Echipament de sudare cu ultrasunete materiale metalice 1000-4000W
206 Echipament de sudare cu ultrasunete materiale plastice 500-3000W
207 Echipament de tãiere oxigaz ºi cu plasmã, cu CNC, a materialelor metalice
208 Echipament electronic pentru etalonarea cheilor dinamometrice
209 Echipament individual de protecþie realizat din stratificat ignifug
210 Echipament inteligent de localizare si identificare a vagoanelor de tramvai
<< Back 1 2 3 4 5 6 7 8  Next >>