RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


Domeniu de cercetare:
Institutia:
Denumire rezultat:
Cuvinte cheie:
Domeniu de aplicabilitate:
Tipul rezultatului:
Judetul:
Rezultate: 1018
91 Biostaþie modularã de înmulþire a trichogramelor
92 Biostimulatori apicoli naturali
93 Biotehnologie de eliminare a virusurilor scurt-nodare (Grapevine fanleaf) si rasucirea frunzelor (Grapevine leafroll) la vita de vie
94 Bioteste ecotoxicologice - "APOCITO-TOX" - "TOXI-ESTERAZ TEST" - "ROS-ECOTOX" TEST
95 Bitum modificat pentru realizarea de îmbrãcãminþi rutiere
96 Blindaj suplimentar lateral ºi pânzã antischijã.
97 BOVILACT- bioaditiv furajer utilizat in alimentatia bovinelor
98 Callistephus chinensis Ness., soiul Bianca (Ochiul boului)
99 Callistephus chinensis Ness., soiul Cora (Ochiul boului)
100 Cambrian v.2
101 Capsicum annuum L. ssp.annuum L. convar. grossum L. Filov var. tetragonum - ardei gogoºar, soiul Lider
102 Capsicum annuum L. ssp.annuum L. convar. grossum L. Filov var. tetragonum ardei gogosar, soiul Creola
103 Cartografierea acumulãrilor de gaze din sedimentele pantei continentale a Mãrii Negre, din zona afectatã de alunecãri submarine.
104 Catalizator pentru depoluarea emisiilor gazoase rezultate de la autovehicule si procedeu de obtinere a acestora.
105 Catalizatori bifunctionali pe baza de schimbatori de ioni.
106 Catalizatori din clasa heteropolicompuºilor cu structura Keggin ºi aplicaþii.
107 Catalogul cutremurelor produse pe teritoriul Romaniei
108 Celulã flexibilã robotizatã pentru încãrcare prin sudare MIG / MAG
109 Celula Foto-Electro-Chimica pentru obtinerea hidrogenului
110 Centru de fabricaþie multipost pentru mecanizarea / automatizarea proceselor de tãiere ºi sudare la realizarea de structuri metalice cu configuraþii complexe utilizate în construcþii
111 Centru pilot de comunicaþii pentru creºterea eficienþei intervenþiilor în situaþii speciale
112 Centru virtual de invatare continua in domeniul economic eCEL
113 Cercetari comparate de management al capacitatii administratiei publice locale
114 Cercetari comparate de management financiar in administratia publica locala din Romania si Germania
115 Cercetãri privind activarea cu ultrasunete a unor procedee tehnologice. Model experimental pentru activarea cu ultrasunete a cuþitului la operaþia de strunjire exterioarã
116 Cercetari privind cele mai uzuale sintagme folosite in managementul institutiilor UE cu descrierea principalelor concepte in limba romana si germana (Euro-Cuvinte)
117 Cercetãri privind diagnosticare ºi control utilizând biomarkeri (BioMarkDiag)
118 Cercetari privind efectele pleiotrope ale Lovastatinului, Simvastatinului, Pentoxifilinului si Verapamilului asupra evolutiei hemopatiilor maligne si a hepatitelor cronice
119 Cercetari tematico-metodologice privind managementul proiectelor europene in administratia publica locala
120 Cheie dinamometrica cu functii programabile, CDFP 200
<< Back 1 2 3 4 5 6 7 8  Next >>