RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologie de obþinere din drojdii a bioproduselor BILEV
Tipul rezultatelor Rezultat final planuri, scheme
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farmaceutice - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea &#61565; Tulpina de drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN&#8211;Y 15 producãtor de ergosterol (provitamina D) ºi alte substanþe biologic active; &#61565; Mediu nutritiv optimizat MN 3; &#61565; Procedeu eficient de extragere a ergosterolului din biomasa microbianã; &#61565; Obþinerea concomitentã a 3 bioproduse cu compoziþie biochimicã valoroasã.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): MD 3538; MD 3570
Caracteristici tehnice Tehnologia de obþinere a bioproduselor BILEV în baza biomasei drojdiei de bere Saccharomyces carlsbergensis CNMN Y 15 include procesul modelat de biosintezã a principiilor bioactive prin obþinerea inoculatului pe mediul lichid cu must de malþ (24h, t0 25...270C), cultivarea drojdiei în profunzime pe mediul optimizat MN 3 (72h, t0 25...270C), separarea biomasei de lichidul cultural prin centrifugare la 3000 rpm. timp de 20 min, obþinerea a trei produse cu compoziþie biochimicã valoroasã. Produsele BILEV V (concentrat proteico vitaminic), BILEV U (drojdie pulverulentã), BILEV A (autolizat de drojdii) se caracterizeazã printr un conþinut echilibrat de proteine, aminoacizi esenþiali, lipide, acizi graºi polinesaturaþi, steroli, carbohidraþi.
Impact - Impact tehnico-economic: Posibilitãþile de implementare a elaborãrii propuse sunt reale, deoarece necesitãþile suplimentelor alimentare ºi nutraceutice cu efect antirahitic, antianemic, vitaminizant, imunostimulator în R. Moldova sunt în creºtere.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Independenþa obþinerii bioproduselor faþã de condiþiile mediului, ciclul scurt de producere, sinecostul relativ mic al componentelor mediilor nutritive, viteza înaltã de creºtere. Avantajul aplicãrii tehnologiei constã în sporirea de 1,5...1,8 ori a cantitãþii produselor elaborate comparativ cu tehnologiile cunoscute. Avantajele produselor BILEV se reflectã în compoziþia lor biochimicã.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã
Potentiali beneficiari Fabrici de producere a berii în vederea obþinerii produselor adiacente cu valoare înaltã; Fabrica de drojdii din or. Chiºinãu; Eurofarmaco; Ministerul Sãnãtãþii
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie al ASM
Persoana de contact Usatîi Agafia, dr. hab., prof.; Molodoi Elena, dr., cercet. ºt. usatyi.agafia@gmail.com


<< Inapoi la rezultate