RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologie de producere a motoarelor electrice hidrotehnice performante
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Energie
Domeniul de aplicabilitate - Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Caracterul inovativ - Produs modernizat
In ce consta noutatea Se propune transformarea motorului asincron cu rotorul scurtcircuitat în motor sincron excitat de magneþi permanenþi din elemente de pãmânturi rare, pentru ridicarea eficienþei consumului de energie electricã.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.)
Caracteristici tehnice Transformarea motoarelor asincrone în motoare sincrone se realizeazã pastrand geometria statorului motorului asincron. Motorul sincron cu magneþi permanenþi obþinut are urmãtoarele caracteristici tehnice: viteza rotorului a crescut proporþional alunecãrii, iar înãlþimea hidraulicã a pompei s a majorat, a crescut volumul de apã pompat într o unitate de timp. Datoritã valorii ridicate a inducþiei magnetice în întrefer s a ridicat cu 16% factorul de putere. Rotorul motorului sincron este confecþionat din material feromagnetic masiv înzestrat cu magneþi permanenþi, care produc fluxul principal. Înfãºurarea de pornire este repartizatã în crestãturi, frezate în corpul rotoric, dupã axa transversalã ºi poate fi confecþionatã din bare de cupru sau aluminiu. Cilindrul rotoric de protecþie poate fi executat din oþel inoxidabil sau magnetic, care reduce întreferul ºi acþiunea armonicilor de ordin exterior. Prin urmare pierderile se vor micºora. S a simplificat tehnologia confecþionãrii motorului sincron, fiind concomitent ridicatã fiabilitatea ºi micºorate vibraþiile ºi zgomotul. S a ridicat puterea motorului sincron raportatã la o unitate de material electrotehnic (oþel, cupru) ºi material constructive Realizarea rotorului din material feromagnetic masiv ridicã fiabilitatea ºi reduce zgomotul ºi vibraþiile motorului. Cilindrul de protecþie reuºit asigurã fixarea mecanicã fiabilã a magneþilor pe rotor.
Impact - Impact tehnico-economic: La implimentarea rezultatelor obþinute în producerea în serie a motoarelor sincrone cu magneþi permanenþi, vor fi majorate locurile de muncã ºi implicaþi în procesul de proiectare ºi producere cadre calificate de ingineri ºi muncitori. În caz contrar aceste cadre naþionale pot pierde calificarea ºi pregãtirea va fi mai dificilã. Actualmente are loc procesul de stabilire ºi restabilire a legãturilor economice cu þãrile cointeresate în producerea acestor pompe electrice cu caracteristici îmbunãtãþite.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Utilizarea magneþilor permanenþi dã posibilitatea de a micºora pierderile ºi costul de exploatare a motorului sincron. De asemenea, se majoreazã factorul de putere, care contribuie la micºorarea pierderii de energie în linia de alimentare. Preþul de piaþã a produsului analog Un agregat cu motor electric cu puterea de 3 KW cuplat mecanic cu o pompã centrifugã, analog agregatului propus, costã peste hotare 3000 $ USA. Preþul de piaþã a produsului nou Motorul sincron propus, cu magneþi permanenþi, realizat în gabaritele motorului asincron de 3 kW are preþul de piaþã 2500 $ USA. Preþul de cost (sinecostul) pentru fabricarea produsului Preþul de cost pentru fabricarea unui motor sincron cu magneþi permanenþi, propus pentru producere în serie, va depinde de segmentul puterilor realizate în seria datã. Cantitatea produsului cerut pe piaþa Produsul propus se confecþioneazã la comanda beneficiarilor din strãinãtate.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Pompele de uz industrial ºi uz casnic pot fi folosite pentru pomparea apei potabile ºi lichidelor agresive din punct de vedere chimic, deoarece rotorul ºi statorul sunt protejate de cilindre din material inoxidabil. Întreprinderi de asigurare cu apã potabilã; Întreprinderi din industria petrolierã; Întreprinderi din industria chimicã.
Executant Universitatea Tehnicã a Moldovei
Persoana de contact Prof. univ. dr. Ambros Tudor, tudorambros@gmail.com


<< Inapoi la rezultate