RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologie de fabricare a dispozitivului pentru epurare de cenuºã a gazelor de eºapament ºi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internã
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Mediu
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor - Fabricarea altor mijloace de transport
Caracterul inovativ - Produs modernizat
In ce consta noutatea Mai performant faþã de analog. Utilizarea filtrului umed sub formã de lichid ce adsoarbe particulele solide, inclusiv cenuºa.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): Patent &#8470;3574 (MD)
Caracteristici tehnice In calitate de mediu de epurare pentru gazele de eºapamant, dispozi itivul conþine un lichid, care reþine particulele solide pe contul adeziunii lor la acest lichid. Gazele de eºapament, in timpul trecerii prin acest lichid, ca rezultat a schimbãrii direcþiei fluxului, iºi pierd energia sunetului. 1.Gradul de epurare a gazelor de eºapament de cenuºã creºte considerabil ºi este de ordinul 95 100%. 2.Zgomotul produs de gazele de eºapament se diminueazã suplimentar pe contul schimbãrii direcþiei fluxului de gaz în filtrul electric centrifugal, precum ºi datoritã trecerii prin stratul de lichid, aflat înãuntrul filtrului.
Impact - Impact tehnico-economic: Dispozitivul asigurã diminuarea practic completã a emisiilor de cenuºã in atmosferã, ceea ce va influenþa benefic asanarea mediului aerian, si in mod substanþial se va reduce procesul de topire a zãpezilor ºi gheþarilor. Dispozitivul asigurã o reducere a incidenþei maladiilor canceroase datoritã diminuãrii concentraþiilor compuºilor cancerigeni transportaþi de cenuºã.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Evaluarea avantajelor economice este destul de dificilã, insã efectul va fi considerabil, deoarece se va micºora incidenþa maldiilor sistemului respirator, inclusiv cancerul pulmonar.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã - Altele (vã rugãm descrieþi): - Elaborarea documentaþiei tehnice. Producþie in cooperare a mostrelor de serie. Servicii prestate de personal.
Potentiali beneficiari În cãutare.
Executant Universitatea de Stat din Moldova
Persoana de contact Alexandru Craciun. atcraciun@mail.md, atkrachun@yandex.ru Tel.: (+373) (22) 57.75.56. mob. 69759655


<< Inapoi la rezultate