RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologii de producere a preparatului enzimatic microbian cu acþiune pectoliticã
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea Originalitatea tehnologiilor constã în utilizarea unor tulpini de fungi din genul Penicillium ºi Rhizopus cu capacitate înaltã si stabilã de sintezã a pectinazelor, ciclu scurt de dezvoltare (48 96 ore), utilizarea procedeelor avansate de sintezã orientatã a enzimelor microbiene.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): MD 1748, BOPI 9/2001; 2613 BOPI 11/2004; 2837 BOPI 8/2005;3256 BOPI 2/2007
Caracteristici tehnice Tehnologiile includ cultivarea submersã a microorganismului producãtor pe medii nutritive ieftine ºi accesibile, elaborate pe baza reziduurilor din fitotehnie ºi a deºeurilor industriei alimentare, recuperarea complexului enzimatic pectolitic prin sedimentare cu alcool din lichidul cultural al tulpinii. Preparat enzimatic complex cu acþiune pectoliticã ºi spectru larg de activitate. Asigurã dezintegrarea rapidã ºi completã a substanþelor pectice, sporeºte randamentul sucurilor din fructe ºi legume, amelioreazã lucrul preselor ºi filtrelor, preîntâmpinã tulburarea repetatã ºi formarea sedimentului în concentratele ºi sucurile cristaline în procesul de pãstrare, intensificã ºi stabilizeazã culoarea vinurilor. Praf bine solubil în apã. Termen de valabilitate &#8211; 1,0 1,5 ani. Preparatele enzimatice obþinute prin aceste tehnologii posedã însuºiri înalte tehnologice ºi capacitate de concurenþã cu preparatele respective de import, utilizate în prezent în ramurile industriale de mare tonaj în Moldova (fabricarea sucurilor din fructe ºi legume, coacerea pâinii si produselor de patiserie, obþinerea uleiurilor volatile). Avantajele tehnologiei elaborate: activitatea înaltã a preparatelor enzimatice, ciclul scurt de dezvoltare a tulpinii producãtor, componente accesibile ale mediului de cultivare, posibilitatea sintezei orientate a complexului amilolitic
Impact - Impact tehnico-economic: Înlocuirea importului de preparat
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Pe piaþa RM este cerere de aceste preparate, dar producere autohtonã nu existã. Preparatele sunt importate. Calculul investiþiilor necesare pentru lansarea producerii ºi al termenului de recuperare a lor va fi fãcutã de potenþialul producãtor împreunã cu autorii tehnologiei.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Întreprinderi de producere a drojdiilor Întreprinderi din domeniul industriei farmaceutice ºi alimentare
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie al A.ª.M
Persoana de contact Deseatnic Ciloci Alexandra Tel. (+373 22) 739824; 79253061 e mail: alexandra.ciloci@gmail.com, ciloci@mail.md


<< Inapoi la rezultate