RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologii de producere a preparatelor enzimatice microbiane cu acþiune lipoliticã
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Tãbãcirea ºi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie, harnaºamentelor ºi încãlþãmintei; prepararea ºi vopsirea blãnurilor - Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea - Utilizarea tulpinilor noi de micromicete cu potenþial sporit de sintezã a lipazelor; - aplicarea procedeelor moderne de cultivare dirijatã a producãtorilor; - medii nutritive ieftine ºi accesibile;
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): MD 2458, 2004; MD 2362 ,2004; MD 2709, 2005
Caracteristici tehnice Esenþa tehnologiilor constã în obþinerea preparatelor enzimatice lipolitice prin sedimentare cu alcool din lichidul cultural al tulpinilor de micromicete &#8211; producãtori de lipaze în culturã submersã. Tulpina producãtor se caracterizeazã prin ciclul scurt de dezvoltare, medii simple ºi accesibile de cultivare, însuºire de adaptare a metabolismului la condiþiile mediului de cultivare ce asigurã posibilitatea sintezei orientate a complexului lipolitic.
Impact - Impact tehnico-economic: Asigurarea ramurilor consumatoare autohtone cu preparate enzimatice lipolitice cu proprietãþi tehnologice înalte. Reducerea importului de preparate enzimatice necesare ramurilor industriale consumãtoare din þarã, îmbunãtãþirea asistenþei medicale a populaþiei. Materialele utilizate in biotehnologie cat ºi produsul obþinut prin intermediul ei sunt componente naturale uºor degradabile ºi nu prezintã pericol ecologic.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Sporirea rentabilitãþii ramurii de producere a preparatelor enzimatice; creºterea randamentelor, calitãþii ºi lãrgirea sortimentului produselor finale a ramurilor industriale &#8211; consumatoare de preparate enzimatice.
Modalitati de valorificare - Altele (vã rugãm descrieþi): - Producþie în cooperare Aportul autorilor: Documentaþia ºtiinþifico tehnicã: Regulamentul tehnologic, condiþiile tehnice asupra preparatului; schema fluxului tehnologic. Tulpini de microorganisme producãtori Servicii prestate de personal: Controlul asupra proceselor microbiologice în perioada transferului tehnologic.
Potentiali beneficiari Întreprinderile de producere a caºcavalului (AO &#8222; Alba&#8221;), ciocolatei de lapte ºi caramelelor (AO &#8222;Bucuria&#8217;), prafului de ou, patiserie, obþinerea preparatelor de uz medical (&#8222;Farmaco&#8221;), întreprinderile de prelucrare a pieilor ºi blãnurilor (AO &#8222;Piele&#8221;), întreprinderile de producere a detergenþilor ºi a preparatelor pentru gospodãria comunalã.
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie al A.ª.M
Persoana de contact Deseatnic Ciloci Alexandra Tel. (+373 22) 739824; 79253061 e mail: alexandra.ciloci@gmail.com, ciloci@mail.md
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate