RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologie de protecþie ecologicã a viþei de vie
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Se reduce utilizarea substanþelor chimice. Sistemul ecologic inofensiv de protecþie integratã a viþei de vie a fost elaborat ºi examinat prima datã în condiþiile agroclimatice ale Moldovei pe baza elaborãrilor anterioare ale cercetãtorilor IPPAE AªM
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): 2090 G2 2003.02.28
Caracteristici tehnice Se propune sistemul ecologic de protecþie integratã a viþei de vie bazat pe aplicarea cu preponderentã a mijloacelor biologice (entomofagi, substanþe biologice active &#8211;feromoni, hormoni, inhibitorii sintezei de chitinã, stimulatorii de creºtere ºi rezistenþã a plantelor, extrase vegetale, preparatele microbiologice) ºi mijloace chimice de provenienþã naturalã permise de Standardul pentru agricultura ecologicã. Sistemul ecologic de protecþie integratã a viþei de vie se bazeazã pe studiul permanent a stãrii fitosanitare pe plantaþiile viticole. Tratamentele în combaterea dãunãtorilor se realizeazã în focare cu populaþii, ce depãºesc PED, tratamentele profilactice în combaterea bolilor sunt legate de fenofaza dezvoltãrii plantelor ºi datele despre factorii meteriologici.
Impact - Impact tehnico-economic: Aplicarea sistemului ecologic de protecþie a viþei de vie exclude utilizarea mijloacelor chimice sintetice ºi reduce volumul de mijloace chimice naturale cu cel puþin 30-50%. Reduce cheltuielile financiare ºi energetice cu 30-40%. Reducerea presei pesticidice sporeºte restabilirea diversitãþii faunei utile ºi acumulãrii ei în agrocenozele viþei de vie (de la 10 pînã la 50 de ori), acþioneazã pozitiv la scãderea rezistenþei organismelor dãunãtoare la mijloacele de protecþie, ceea ce permite reducerea frecvenþei tratamentelor ºi volumului lor de aplicare.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Reduce cheltuielile financiare ºi energetice cu 30-40%, iar în anii cu condiþii nefavorabile pentru dezvoltarea bolilor - chiar cu ºi mai mult. Utilizarea capcanelor feromonale pentru monitoringul ºi reglarea densitãþii populaþiilor dãunãtorilor, lansarea acarifagilor permite reducerea numãrului de tratamente cu insecticide ºi acaricide de 2-4 ori Analog poate servi sistemul omologat de protecþie integratã a viþei de vie, unde numãrul de tratamente poate fi redus prin aplicarea unor procedee biologice în combaterea dãunãtorilor. Este mai ecologicã. Este mai ieftinã.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Viticultorii
Executant Institutul de Protecþie a Plantelor ºi Agriculturã Ecologicã AªM
Persoana de contact Vasile Voineac, vvoineac41@mail.ru, telefon (+373 22) 770444, (+373) 79971109
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate