RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologia de fabricare a preparatului complex pentru nutriþia foliarã a plantelor "Microcom"
Tipul rezultatelor Rezultat final
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea un complex nou de microelemente, compatibil cu tehnologiile de bazã de cultivare a viþei de vie, sfeclei de zahãr, soia.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): MD: 2654, MD: 3218
Caracteristici tehnice Preparatul &#8222;Microcom&#8221;reprezintã un amestec de 5 6 microîngrãºãminte ordinare (în dependenþã de culturã ºi de condiþiile pedoclimaterice ale regiunii), destinat pentru nutriþia foliarã a plantelor cu scopul optimizãrii nutriþiei minerale la etapele fiziologic intensive de creºtere ºi dezvoltare a plantelor. Produsul propus este un amestec nutritiv, care se dizolvã complet in apã si care nu este toxic. Nu conþine componenþi primejdioºi pentru om ºi pentru animale. Produsul nu este clasat in categoria substanþelor periculoase conform Direcþiei Uniunii Europene. Preparatul iºi pãstreazã conþinutul ºi stabilitatea chimicã in condiþiile de transport, depozitare ºi utilizare. Tratarea foliarã se efectueazã la fazele critice de dezvoltare a plantelor in orele de dimineaþã sau searã, sau pe vreme posomoratã pentru evitarea arsurilor.
Impact - Impact tehnico-economic: Utilizarea preparatului Microcom va contribui la realizarea mai deplinã a potenþialului de productivitate ºi rezistenþã a plantelor. Dupã datele obþinute în perioada 2005 2008 Microcom V a sporit rezistenþa viþei de vie la iernare cu 1,30 3,72% ºi roada cu 20% faþã de martor. Microcom T a condus la sporirea recoltei de rãdãcini de sfeclã de zahãr cu 19,9% ºi a conþinutului de zahãr cu 0,9%. Microcom L a contribuit la sporirea recoltei de soia cu 22% ºi ameliorarea calitãþii boabelor.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Obþinerea recoltelor stabile ºi ecologic pure vor aduce creºterea performanþelor ºi competitivitãþii agenþilor economici, si imbunãtãþirea poziþiei Moldovei pe piaþa mondialã. Preþul de piaþã al produsului analog: 150 450 lei/kg Preþul de piaþã al produsului nou: 45 70 lei/kg Investiþii necesare: 600 mii lei Sinecostul de fabricare a produsului: 25 45 lei/kg Cantitatea produsului cerut pe piaþa RM timp de 1 an: 3000 5000 kg/an Termenul de recuperare a investiþiei: 2 ani
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Producãtorii de preparate fitosanitare, Agricultorii
Executant Institutul de Geneticã ºi Fiziologie a Plantelor, Moldova
Persoana de contact prof. Veliksar Sofia, t. (+373 22) 663932; 795144, dechevas@rambler.ru, acad. S.Toma t. (+373 22) 29 28 26


<< Inapoi la rezultate