RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologie de fertilizare a grâului de toamnã ºi a porumbului la boabe pentru o recoltã înaltã ºi calitativã pe cernozeomul carbonatic
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Pentru prima datã în experienþe s a constatat influenþa pozitivã a introducerii locale în timpul semãnatului grâului de toamnã ºi a porumbului a azotatului de amoniu ºi a amofosului în doze înalte N45 60, P45 60, comparativ cu recomandãrile în vigoare P10 20.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.)
Caracteristici tehnice In legãturã cu scãderea esenþialã a calitãþii graului alimentar in Republica Moldova datoritã incãlcãrilor tehnologice la cultivarea acestei culturi, se recomandã folosirea ingrãºãmintelor minerale local în timpul semãnatului a amofos 70 80kg/ha, primãvara la sfirºitul infrãþirii plantelor nutriþia radicularã cu azotat de amoniu 100 150kg/ha, protejarea plantelor de boli ºi vãtãmãtori in timpul vegetaþiei, nutriþia foliarã a plantelor in faza infloririi depline formarea boabelor cu soluþie de uree 20% (N30 substanþã activã/ha &#8211; 65,2 kg uree in 330 l apã/ha). La cultivarea porumbului la boabe pe cernoziomul carbonatic in timpul semãnatului se introduce 80 100 kg amofos ori 100 150 kg azotat de amoniu dupã premãrgãtorii care lasã o cantitate mare de substanþe organice &#8211; paie, tulpine. In faza 5, 7 frunze se petrece hrana suplimentarã cu azotat de amoniu 100kg/ha.
Impact - Impact tehnico-economic: Schema recomandatã de fertilizare a grâului de toamnã ºi a porumbului nu influenþeazã negativ mediul inconjurãtor, datoritã faptului cã ingrãºãmintele folosite (amofosul, azotatul de amoniu ºi urea) sunt absolut neutre pentru plante ºi fauna solului. Metodele recomandate de folosire a fertilizanþilor local la semãnat ºi in timpul vegetaþiei mãreºte coeficientul de folosire a elementelor nutritive ºi evitã migraþia lor in straturile adânci ale solului. Implementarea elementelor tehnologice recomandate la cultivarea graului ºi a porumbului va da posibilitatea de a rezolva problema calitãþii graului alimentar ºi productivitatea acestor culturi.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Termenul de recuperare a investiþiei: in anul implementãrii (cu condiþii climaterice favorabile ºi indeplinirea cerinþelor tehnologice la cultivarea acestor culturi)
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Producãtori particulari de cereale
Executant Universitatea Agrarã de Stat din Moldova
Persoana de contact Indoitu Dumitru, dr. ºt. agr., Diana Indoitu, email: indoitudumitru@rambler.ru, tel.: +373 265 32 243; +37379130588


<< Inapoi la rezultate