RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologie de producere a mãsurãtorului de presiune
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Energie
Domeniul de aplicabilitate - Cercetare-dezvoltare
Caracterul inovativ
In ce consta noutatea Mãsurãtorul de presiune ia în consideraþie temperatura mediului ambiant
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Modele ºi desene industriale protejate înregistrate (naþional, european, internaþional): 1353 din 2009.06.11, nr.depozit f 2008 0063
Caracteristici tehnice Mãsurãtorii de presiune sunt destinaþi pentru mãsurarea presiunii aerului in diapazonul de la 1&#8729;10 5 pinã la 800 mmHg ºi pot fi utilizate in calitate de mijloc de mãsurare a presiunii de lucru. Mãsurarea presiunii se efectueazã cu folosirea convertorilor de presiune cu termoparã &#8211;TTC 1 (cu diapazonul de convertire a presiunii de la 1&#8729;10 5 pinã la 1&#8729;10 1 mm Hg.) ºi TTC 2 (cu diapazonul de convertire a presiunii de la 1&#8729;10 4 pinã la 20 mmHg.) ºi convertorul de presiune deformaþional TTR 1 (cu diapazonul de convertire a presiunii de la 10 pinã la 800 mm Hg), dupã un canal de mãsurare. Diapazonul de lucru al mãsurãtorului de la 3&#8729;10 6 pinã la 800 mm Hg. Diapazonul presiunilor mãsurate de la 1&#8729;10 5 pinã la 800 mm Hg. Eroarea relativã de mãsurare a presiunii nu mai mult de &#61617;&#61472;25 % in diapazonul de presiuni de la 1&#8729;10 5 pinã la 50 mm Hg. Eroarea absolutã de mãsurare a presiunii nu mai mult de &#61617;&#61472;5 mm Hg in diapazonul de presiuni de la 50 pinã la 800 mm Hg. Puterea absorbitã de mãsurãtor nu depãºeºte 15 V&#8729;A, la alimentarea de la reþeaua de curent alternativ cu tensiunea (220&#61617;22)V, frecvenþa (50&#61617;1) Hz. Mãsurãtorul afiºeazã informatia mãsurãrii presiunii pe tabloul indicator dupã ieºirea analogã ºi dupã interfeisul RS 232. Mãrimile de gabarit nu depãºesc 210&#1093;132&#1093; 250mm. Masa blocului de mãsurare nu depãºeºte 3 kg. Lungimea cablurilor de unire nu mai puþin de 2 m. Timpul de instalare a regimului de lucru a mãsurãtorului nu mai mult de 0,5 h. Timpul lucrului continuu a mãsurãtorului nu este limitat.
Impact - Impact tehnico-economic: Inlocuirea importului Precizia convertirii ºi mãsurãrii presiunii este mai înaltã datoritã evidenþei acþiunii temperaturii mediului înconjurãtor
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Mãsurãtorul de presiune este mai ieftin decît analogii de import Preþul mãsurãtorului de presiune cu caracteristici analogice al firmei &#8222;Edvards&#8221;, Anglia, este de 2400$. Sinecostul mostrei prototip a mãsurãtorului de presiune constituie 12 mii lei. Investiþiile iniþiale în producerea mãsurãtorului nu vor depãºi 100 mii lei.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Mãsurãtorul poate fi utilizat în cadrul tehnologiei de pulverizare cu vacuum a materialelor
Executant Academia de ªtiinþe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronicã ºi Tehnologii Industriale
Persoana de contact Roler Leonid (+373 22) 737088. rollerlb@rambler.ru
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate