RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologia producerii legumelor uscate: Tomate uscate, dovleac uscat
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea Uscarea convectivã a speciilor de legume netradiþionale în domeniul uscãrii legumelor
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): Nr.3611 G2. BOPI nr. 6/2008
Caracteristici tehnice Tomatele uscate cu umiditate maximum 18%. Dovleacul uscat cu umiditate maximum 12%. Tehnologia include:  Procedee de tratare prealabilã specialã a materiei prime înainte de uscare  Temperaturi de uscare maxim acceptabile ºi regimuri tehnologice referitor la unele uscãtorii industriale, care sunt in exploatare  Regim de uscare în trepte cu consum redus de energie  Procedeul de tratare specialã a produsului uscat  Condiþii de ambalare ºi depozitare  Reþete ºi procedee privind fabricarea produselor alimentare ºi prepararea felurilor de mîncare din produsel&#1077; uscate Se asigurã calitatea înaltã a produsului pe parcursul uscãrii ºi a depozitãrii. Pentru producerea sortimentului propus pot fi utilizate uscãtoriile industriale existente.
Impact - Impact tehnico-economic: Lãrgirea sortimentului de produse uscate
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Majorarea volumului de producþie la o intreprindere beneficiar ºi, ca urmare, sporirea coeficientului de utilizare a utilajului. Diversificarea sortimentului de produse uscate competitive pe pieþile autohtone ºi internaþionale, extinderea vinzãrilor produselor cu valoare adaugatã
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Intreprinderi de uscare a materiei prime agroalimentare
Executant Institutul ªtiinþifico Practic de Horticultuã ºi Tehnologii Alimentare
Persoana de contact ªleagun Galina, doctor în tehnicã, tel.: +373 22 243635, e mail: sleagungv@rambler.ru Cernîºev Serghei, tel.: +373 22 243635, e mail: scernisev@yahoo.com
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate