RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Instalaþie de încãlzire reglabilã a mesei de operaþii URPOS 1
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Energie
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea echipamentelor electrice
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea ameliorarile se refera la adaptarea aparatului la conditiile utilizarii lui in Moldova, inclusiv tinind cont de compatibilitatea electromagnetica, de folosirea elementelor ieftine de completare fabricate in Moldova.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Nu are protecþie a proprietãþii intelectuale, deoarece nu include elemente principiale noi Dispozitivul este elaborat in a.2002. Este aprobat cu succes in secþia de chirurgie ginecologicã a Centrului Mamei ºi Copilului (ºef. Secþie Miºina Anna Eugen, tel.523839).
Caracteristici tehnice Instalaþia de incãlzire reglabilã a mesei de operaþii URPOS 1 e destinatã pentru corectarea automatã a echilibrului termic al organismului pacientului pe calea incãlzirii forþate a corpului prin contact in regimul de temperaturã prescris. Instalaþia poate fi utilizatã in cadrul operaþiilor chirurgicale de diferitã duratã, in perioada postoperaþionalã, in cazul deranjamentelor reglãrii termice la bolnavii slãbiþi, la bolnavii cu traume de arsurã. Dispozitivul este alcãtuit din: 1. Incãlzitor cu aspectul saltelei, care asigurã incãlzirea uniformã pe toatã suprafaþa mesei de operaþie; 2. Blocul electronic de dirijare, permite definirea si mentinereai temperaturi necesare pe suprafaþa saltelei ºi controlarea funcþionari intregului dispozitiv. Dispozitivul este simplu in exploatare, asigurã controlul sonor ºi vizual cu indicile temperaturii menþinute. Salteaua incãlzitor este instalatã in husã cu protecþie etanºatã ºi rezistent la pãtrunderea infecþiei. Mãrimile de gabarit ale saltelei &#8211; nu mai mult de 1500x560x5 mm. Masa dispozitivului nu mai mult de 4 kg. Puterea absorbitã de dispozitiv de la reþeaua de curent alternativ nu depãºeºte 100 W. Diapazonul de definire ºi menþinere a temperaturii saltelei de la 35oC pinã la 38oC cu discretul definirii temperaturii 0,5oC. Eroarea de reglare a temperaturii suprafeþei de contact a saltelei nu mai mult de ?1oC. Timpul de ieºire la regimul de menþinere a temperaturii nu mai mult de 2 h. Timpul funcþionãrii neintrerupte nelimitat. Incãlzitorul este confecþionat din material de carburã cu conductabilitate electricã ºi este asigurat cu element termosensibil. Lungimea ºi lãþimea incãlzitorului pot fi corectate, in dependenþã de mãrimile de gabarit ale meselor de operaþie. Avantajele tehnice Puterea absorbitã este de 2,5 ori mai micã decit a analogului
Impact - Impact tehnico-economic: poate inlocui utilizarea aparatelor de import
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Preþul de piaþã al produsului analog Warmer Operatherm 2OO (KanMed, Sweden) - 1500 $ Instalaþia propusã este mai ieftinã faþã de sistemul analog. Costul mostrei prototip in a. 2002 a constituit 250$. Investiþiile iniþiale pentru producerea instalaþiei nu vor depãºi 50 mii lei. Termenul de recuperare a investiþiei nu mai mult de 2 ani.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Altele (vã rugãm descrieþi): - Producþie in cooperare
Potentiali beneficiari institutiile din sfera ocrotirii sanatatii
Executant Academia de ªtiinþe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronicã ºi Tehnologii Industriale
Persoana de contact Roler Leonid (+373 22) 737088. rollerlb@rambler.ru Nica Iurie (+373 22) 280345
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate