RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Gemuri de fructe ºi pomuºoare cu conþinut redus de zahãr ºi valoare biologicã sporitã
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Tehnologia este energofagã. Gemurile fabricate conform tehnologiei elaborate posedã o valoare biologicã sporitã datoritã îmbogãþirii acestora cu acid ascorbic. Ca urmare a sinergismului bioflavonoizilor ºi vitaminei C se mãreºte integritatea atît a acidului ascorbic nativ, cît ºi a substanþelor fenolice ºi antioxidanþilor. Astfel integritatea acidului ascorbic la fabricarea gemurilor se mãreºte de 1,4 1,9 ori în cazul adãugãrii a 50 mg de acid ascorbic la 100 g de gem comparativ cu mostrele fãrã adãugarea acestei vitamine. În cazul dat conþinutul substanþelor fenolice se mãreºte de 1,2 ori, iar activitatea antioxidantã de 2 ori. Pierderile vitaminei C la pãstrarea gemului fortificat sunt cu 36% mai mici, decît a celui nefortificat, iar pierderile substanþelor fenolice ºi a antioxidanþilor sunt mai mici cu 7% ºi 3%, corespunzãtor.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Este prezentatã cererea pentru brevetarea invenþiei
Caracteristici tehnice Gemurile cu conþinut redus de zahãr, în care fracþia masicã de substanþe uscate solubile nu depãºeºte 50% se referã la grupul de produse de alimentaþie sãnãtoasã datoritã conþinutului redus de zaharozã. Gemurile de fructe ºi pomuºoare îmbogãþite cu acid ascorbic au fracþia masicã de substanþe uscate solubile 30, 40, 50%. Gemurile sunt fabricate din materie primã de fructe ºi pomuºoare fierte cu zahãr pinã la consistenþa necesarã. Se utilizeazã pectina în calitate de agent de structurare. La fabricarea gemurilor se utilizeazã obligatoriu temperaturi înalte cu scopul concentrãrii pinã la conþinutul necesar de substanþe uscate; inactivãrii fermenþilor, ce distrug substanþele pectinice; preintimpinãrii dezvoltãrii ciupercilor de mucegai ºi a drojdiilor, care se conþin in materia primã. Insã, tratarea termicã îndelungatã duce la unele procese nedorite, inclusiv, pierderea substanþelor biologic active din materia primã (vitaminelor, substanþelor fenolice), pierderea culorii ºi aromei naturale a fructelor, inversia zaharozei ºi aderarea amestecului la pereþii cazanului de fierbere. Reþetele de fabricare a gemurilor cu conþinut redus de zahãr sunt selectate in aºa mod, incit tratarea termicã sã asigure numai pasteurizarea ºi schimbul indestulãtor al zaharurilor între faza lichidã ºi fructe. Cantitatea de fructe in gemuri cu conþinut redus de zahãr conform reþetei se mãreºte concomitent cu reducerea fracþiei masice de substanþe uscate in gemul finit ºi constituie 40, 50 ºi 55% corespunzãtor pentru gemurile cu fracþia masicã de substanþe uscate 50, 40 ºi 30%. Conþinutul de zaharozã adãugatã variazã in dependenþã de conþinutul de substanþe uscate in gemul finit ºi fracþia masicã de substanþe uscate in materia primã. Cantitatea de apã utilizatã pentru blanºarea fructelor ºi dizolvarea pectinei este calculatã astfe, incit cantitatea de apã evaporatã sã nu depãºeascã 10 %. Gemurile sunt imbogãþite cu acid ascorbic in cantitate de 50 mg la 100 g de gem.
Impact - Impact tehnico-economic: Gemurile cu conþinut redus de zaharozã corespund cerinþelor contemporane privind alimentaþia optimalã sãnãtoasã, deoarece produsele cu conþinut sporit de glucide (zaharozã, glucozã) prezintã un factor de risc în dezvoltarea diabetului zaharat de tipul II, provoacã greutatea excesivã ºi obezitatea. La fel de importantã este majorarea activitãþii antioxidante in astfel de produse, deoarece antioxidanþii neutralizeazã radicalii liberi, care provoacã deteriorarea celulelor ºi dezvoltarea bolilor cardio vasculare, cancerului, etc.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Sinecostul gemurilor cu conþinut redus de zahãr in comparaþie cu cele tradiþionale se reduce cu 16 20%. Consumul de energie la fabricarea gemurilor cu conþinut redus de zahãr se reduce de 2 4 ori in comparaþie cu metodele tradiþionale, datoritã reducerii contitãþii de apã evaporatã la fierberea gemului. Preþul de piaþã al produsului analog 31 lei un borcan de 0,35 dm3 Preþul de piaþã al produsului propus 25&#8211; 26 lei Producerea se poate realiza la utilajul existent. Sinecostul de fabricare a produsului 19,4 lei/borcan
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Fabricile de conserve
Executant Institutul ªtiinþifico Practic de Horticultuã ºi Tehnologii Alimentare
Persoana de contact Svetlana Popel, tel: (+373 22) 24 55 92, sspopeli@mail.ru
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate