RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Instrumentar informatic pentru asistarea examinãrilor ultrasonografice
Tipul rezultatelor Rezultat final
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode - produse informatice, reþete, formule
Domeniul de cercetare - Tehnologiile societãþii informaþionale - Sãnãtate
Domeniul de aplicabilitate - Cercetare-dezvoltare - Învãþãmânt
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Instrumentarul informatic ajutã specialistului in a stabili diagnosticul mai corect în procesul examinãrii ultrasonografice a pacienþilor, ceea ce este important atât în cazuri de urgenþã, cât ºi în cazuri nespecifice clinice/paraclinice. Instrumentarul informatic elaborat oferã soluþii bazate pe cunoºtinþele experþilor incorporate în reguli de luare a deciziilor combinate cu analiza ºi clasificarea imaginilor.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): know how, drept de autor
Caracteristici tehnice A fost elaboratã o mostrã funcþionalã a instrumentarului informatic de diagnosticare, destinat suportului de decizii în domeniul examinãrii ultrasonografice &#8211; domeniului, în care cunoºtinþele sunt slab structurate &#8211; pentru douã organe din zona abdominalã (colecist ºi pancreas). Examinarea se efectueazã la alegerea medicului a uneia din trei strategii: i) pas cu pas, ii) confirmarea sau respingerea unei presupuse patologii sau iii) strategia mixtã. Modalitate posibilã de investigare depinde de experienþa sau preferinþele medicului diagnost, condiþiile examinãrii (urgenþã, ordinar, situaþii critice), scopul investigãrii (mai mult sau mai puþin detaliat)&#8207;, etc. Instrumentarul informatic constã din urmãtoarele module: baza de cunoºtinþe; baza de date unificatã (colecþii de imagini, adnotãri) pentru ambele organe; interfaþa cu utilizatorul; generatorul de rapoarte. Tehnologia, fiind aprobatã pe douã organe, poate fi extinsã pe întreagã zonã abdominalã.
Impact - Impact tehnico-economic: Instrumentarul informatic elaborat contribuie la formarea unor deprinderi de abordare sistemicã în examinãrile ultrasonografice a zonei abdominale, diminuând nivelul dependenþei de operator. De asemenea, el va contribui la ridicarea nivelului examinãrii ultrasonografice, oferind sugestii (o "a doua opinie" cu explicaþiile necesare) ºi imagini similare cu adnotãri din baza etalon, completatã de cãtre experþi.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Beneficiile nu se exprimã cantitativ, ci constau în sporirea calitãþii diagnosticului ultrasonografic ºi eficienþei tratamentului.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Instrumentarul informatic se adreseazã: i) tuturor categoriilor de medici pentru suportul procesului de examinare, prevenirea erorilor posibile în procesul de examinare (precum omiterea în examinare ale unor aspecte sau ale unor caracteristici importante, admiterea inacurateþii în formularea concluziei etc.)&#8207; ºi standardizarea rapoartelor; ii) medicilor experimentaþi la examinarea unor cazuri dificile; iii) medicilor ce practicã în zone izolate sau care au posibilitãþi reduse pentru a obþine consultaþiile experþilor; iv) novicilor ºi persoanelor care studiazã domeniul diagnosticãrii ultrasonografice. Instrumentarul informatic va putea fi utilizat în orice clinicã dotatã cu calculatoare.
Executant Institutul de Matematicã ºi Informaticã al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Persoana de contact Gaindric Constantin MD 2028, Republica Moldova, Chiºinãu, str. Academiei 5 +373 22 72 50 12 +373 22 73 80 27 gaindric@math.md


<< Inapoi la rezultate