RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Reproducerea seminþelor ºi implementarea tehnologiei de cultivare a soiurilor noi de soia (Amelina, Clavera ºi Albiºoara)
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Soiuri productive, timpurii cu rezistenþã sporitã la secetã ºi maladii
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional)
Caracteristici tehnice Soiuri noi de soia create si omologate în Moldova cu productivitate înaltã, rezistenþã la secetã ºi maladii, producþia de boabe &#8211; 1,83 &#8211; 3,25 t/ha, conþinutul de proteine în boabe &#8211; 35,2 &#8211; 40,1% ºi grãsimi &#8211; 20,5 &#8211; 21,9%.
Impact - Impact tehnico-economic: Soiuri ecologice, cu impact economic ºi social, cultura amelioreazã solul ºi este bun premergãtor în asolamente.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Preþul de piaþã al produsului analog &#8211; 7 lei /kg Preþul de piaþã al produsului propus &#8211; 8 lei/kg Investiþii necesare &#8211; 200 mii lei la ha. Sinecostul &#8211; 4 lei/kg Cantitatea produsului cerut pe piaþa RM timp de 1 an &#8211; 15000 t. Rentabilitatea vinzãrilor &#8211; 30%. Termenul de recuperare a investiþiei 3 &#8211; 4 ani.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Fermieri, industria de prelucrare.
Executant Institutul de Geneticã ºi Fiziologie a Plantelor AªM
Persoana de contact Celac Valentin, vcelac@asm.md


<< Inapoi la rezultate