RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeu de reproducere artificialã a singerului ºi novacului
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Constã în majorarea eficienþei procesului de reproducere artificialã de circa 18 ori.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): 3020, MD - BOPI 4/2006 INVENÞII
Caracteristici tehnice Procedeul de reproducere artificialã a sângerului ºi novacului include amplasarea masculilor ºi femelelor în comun într un bazin cu condiþiile mediului reglabile. Cu 24 de ore pânã la începerea reproducerii artificiale se majoreazã temperatura apei în bazine pânã la 22&#8230;24°C, se formeazã o zonã cu turbulenþe a fluxului de apã cu viteza de 0,3&#8230;0,5 m/s ºi se efectueazã oscilaþii periodice ale nivelului apei cu o amplitudine de 0,5&#8230;0,6 m. Injectarea preparatelor exohormonale se efectueazã în funcþie de valoarea deplasãrii de la centru a nucleului în ovule, ºi anume la deplasarea cu 55&#8230;70% a reproducãtorilor ambelor specii de peºti li se injecteazã doze normative de preparate exohormonale, la deplasarea cu 80&#8230;90% femelelor ºi masculilor sângerului li se injecteazã 10% ºi, respectiv, 50% din dozele normative, iar femelelor novacului li se injecteazã în douã reprize 25% din doza normativã de preparate exohormonale ºi masculilor într-o singurã reprizã 30% din doza normativã. Icrele ºi sperma se obþin manual prin stoarcerea în rigole, icrele obþinute se fecundeazã ºi se amplaseazã în aparatele pentru incubare.
Impact - Impact tehnico-economic: Constã în majorarea numãrului de femele de la care se obþin icre calitative ºi în sporirea numãrului de larve viabile.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact TODERAª Ion, CREPIS Oleg, USATÎI Marin, USATÎI Adrian


<< Inapoi la rezultate