RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeu de reproducere a somnului american
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea

Сonstã în majorarea eficacitãþii procesului de reproducere a somnului american pe contul optimizãrii parametrilor stimulãrii hormonale

Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 3304, MD - BOPI 5/2007 INVENÞII

Caracteristici tehnice

Procedeul de reproducere a somnului American include plasarea separatã dupã sex a reproducãtorilor în recipiente, stimularea maturãrii produselor seminale prin menþinerea în recipiente a temperaturii apei de 25…30°C, concentraþiei oxigenului dizolvat în apã de 6…8 mg/l, vitezei schimbului de apã de 10…14 l/min ºi injectarea preparatului hormonal din hipofize acetonate de crap femelelor de trei ori, iar masculilor o datã concomitent cu a treia injectare femelelor. Injectarea preparatului se efectueazã în funcþie de gradul de maturare a reproducãtorilor în urmãtoarele doze: la deplasarea de la centru a nucleului în ovule cu 40…50% femelelor 5 mg/kg la prima injectare, 15 mg/kg la a doua ºi 25 mg/kg la a treia cu un interval între ele de 24 ore ºi masculilor 15 mg/kg, la deplasarea cu 70…80%, corespunzãtor, femelelor 5 mg/kg, 10 mg/kg ºi 15 mg/kg cu un interval între prima ºi a doua injectare de 24 ore, iar între a doua ºi a treia injectare de 12 ore ºi masculilor 10 mg/kg, la deplasarea cu 95…100% femelelor 2,5 mg/kg, 5 mg/kg ºi 10 mg/kg cu un interval între prima ºi a doua injectare de 12 ore, iar între a doua ºi a treia injectare de 10 ore ºi masculilor 10 mg/kg. Dupã injectarea preparatului hormonal reproducãtorii în perechi se amplaseazã în recipiente pentru depunerea naturalã a icrelor. Femelele se plaseazã într-un alt loc dupã depunerea icrelor, iar masculii dupã eclozarea prelarvelor din icre. Prelarvele se menþin în recipiente pânã la stadiul de larvã, care apoi se plaseazã în heleºteie.

Impact Constã în sporirea numãrului de larve viabile
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare

Suport financiar în implementarea invenþiei, contracte cu potenþialii beneficiari

Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact TODERAª Ion, USATII Marin, CREPIS Oleg, LEUCÃ Petru, USATII Adrian


<< Inapoi la rezultate