RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeu de reproducere a somnului American 2
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Constã în majorarea eficacitãþii procesului de reproducere a somnului american în viviere
Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 3305, MD - BOPI 5/2007 INVENÞII

Caracteristici tehnice

Procedeul de reproducere a somnului American include plasarea reproducãtorilor separate pe sexe în recipiente pânã la depunerea icrelor, injectarea preparatelor exohormonale femelelor în dozã de 1,5 mg/kg, peste 24 ore în dozã de 3,0 mg/kg ºi peste 12 ore în dozã de 8,0 mg/kg, iar masculilor în dozã de 6,0 mg/kg o singurã datã concomitent cu a treia injectare femelelor. Dupã a treia injectare reproducãtorii se amplaseazã într-o vivierã executatã în formã de prismã regulatã, divizatã prin pereþi despãrþitori verticali din plasã cu formarea unui compartiment central, având în secþiune transversalã formã de poligon regulat, ºi a unor compartimente periferice, având în secþiune transversalã formã de trapez isoscel evazat la periferie. În partea inferioarã a fiecãrui compartiment periferic de-a lungul pereþilor exteriori se amplaseazã orizontal câte un cuib artificial pentru depunerea icrelor cu orificiul de intrare orientat împotriva fluxului de apã care circulã în vivierã. La fundul fiecãrui cuib se plaseazã un substrat artificial din prundiº mãrunt. În fiecare compartiment periferic se plaseazã câte o pereche de reproducãtori, iar în compartimentul central se plaseazã masculi în numãr egal cu numãrul perechilor de reproducãtori. În perioada depunerii icrelor vivierele se ilumineazã cu luminã din partea roºie a spectrului. Dupã eclozare prelarvele se transferã în recipiente cu schimb reglabil al apei pentru creºterea ulterioarã

Impact  Constã în sporirea numãrului de larve viabile
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare

Suport financiar în implementarea invenþiei, contracte cu potenþialii beneficiari

Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact TODERAª Ion, USATII Marin, CREPIS Oleg, LEUCÃ Petru, USATII Adrian


<< Inapoi la rezultate