RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeu de reproducere artificialã a sângerului
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Invenþia propusã utilizeazã femelele sângerului de maturaþie repetatã, în gonadele cãrora are loc resorbþia icrelor nedepuse în anul curent, în calitate de reproducãtori în urmãtorul sezon de reproducere; femelele de sânger au acelaºi grad de maturizare a gonadelor, au o prolificitate mai înaltã
Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 2968, MD - BOPI 2/2006 INVENÞII

Caracteristici tehnice

Procedeul de reproducere artificialã a sângerului include prinderea în decembrie a femelelor de prima maturaþie, precum ºi a femelelor de maturaþie repetatã, în gonadele cãrora paralel cu dezvoltarea oocitelor noii generaþii are loc procesul de resorbþie a oocitelor nedepuse, transportarea lor în cãzi din pânzã de cort în heleºteie pentru iernat ºi întreþinerea lor timp de cinci luni pânã la începutul lucrãrilor de reproducere artificialã. Pentru efectuarea lucrãrilor de reproducere artificialã femelele de maturaþie repetatã sunt selectate dupã gradul de maturaþie a gonadelor ºi de dezvoltare a oocitelor de generaþie nouã, care se determinã corespunzãtor prin metoda de biopsie ºi metoda histologicã.

Impact  Constã în sporirea eficacitãþii folosirii femelelor de sânger de maturaþie repetatã, în reducerea perioadei iarnã primãvarã de întreþinere a lor ºi în micºorarea pieirii femelelor dupã trecerea în heleºteele pentru iernat.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare

Suport financiar în implementarea invenþiei, contracte cu potenþialii beneficiari

Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact FULGA Nina, TODERAª Ion, VICOL Mircea, USATÎI Marin, USATÎI Adrian


<< Inapoi la rezultate