RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeu de incubare a icrelor de peºte fecundate
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Procedeu de incubare a icrelor fecundate de peºte, care asigurã sporirea vitalitãþii icrelor fecundate ºi a prelarvelor de peºte
Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 2946, MD - BOPI 1/2006 INVENÞII

Caracteristici tehnice
Invenþia se referã la un procedeu de incubare a icrelor de peºte fecundate fixate de un substrat artificial ºi poate fi utilizatã în piscicultura industrialã.
Procedeul de incubare a icrelor de peºte fecundate include fixarea icrelor fecundate pe un substrat artificial, care se amplaseazã într-un recipient pentru incubare ºi care este executat sub formã de fascicule de fibre sintetice, fixate de plasa nãvodului întinsã pe o carcasã, ºi orientate în jos; tratarea zilnicã a icrelor prin scoaterea substratului cu icre din recipientul pentru incubare ºi scufundarea lui pentru 30 min într-un recipient cu soluþie a preparatului antimicotic, curãþarea la fiecare orã a substratului în perioada eclozãrii prelarvelor prin deplasarea lui orizontalã alternativã în apã, transferarea substratului cu icrele rãmase la atingerea concentraþiei optimale de specie a prelarvelor în alt recipient pentru incubare..
Impact Constã în sporirea supravieþuirii prelarvelor, reducerea infectãrii icrelor cu ficomicete ºi micºorarea numãrului de embrioni cu anomalii în dezvoltare.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare

Suport financiar în implementarea invenþiei, contracte cu potenþialii beneficiari

Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact TODERAª Ion, CREPIS Oleg, USATÎI Marin


<< Inapoi la rezultate