RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeu de reproducere a crapului
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Pescuitul ºi acvacultura
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Stimularea exogenã a procesului de maturare a produselor seminale se efectueazã doar prin acþiunea factorilor ecologici, fãrã injectarea reproducãtorilor cu preparate exohormonale costisitoare, care le provoacã stresul
Proprietatea industriala/intelectuala

Brevet de invenþie nr. 3067, MD - BOPI 6/ 2006 INVENÞII

Caracteristici tehnice

Procedeul de reproducere a crapului include plasarea reproducãtorilor într-un recipient dreptunghiular cu volumul de 0,5 m3 la temperatura apei de 19…20oC, concentraþia oxigenului dizolvat în apã de 6…8 mg/l ºi viteza schimbului de apã de 10…15 l/min, pe fundul cãruia se aºterne un substrat artificial pentru depunerea icrelor, care imitã plantele acvatice de culoare verde sau cafenie. Recipientul se plaseazã în penumbrã, fiind supus acþiunii razelor solare directe numai la revãrsatul zorilor. Stimularea maturãrii produselor seminale ºi depunerii icrelor se efectueazã prin plasarea în comun a reproducãtorilor mature pentru reproducere naturalã într-un recipient, totodatã iniþial se plaseazã 6-7 femele, apoi, peste 12…24 ore, 3-4 masculi, iar dupã întreþinerea comunã pe parcursul a 12 ore masculii se separã. Produsele seminale de la reproducãtori se extrag manual în rigole individuale, icrele extrase se fecundeazã, se descleie ºi se incubeazã

Impact  Constã în majorarea (de 7 ori) a numãrului de femele de la care se obþin icre calitative ºi în sporirea (de 12 ori) numãrului de larve viabile.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Efect social
Modalitati de valorificare

Transfer tehnologic prin contracte cu potenþialii beneficiari

Potentiali beneficiari Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, gospodãriile piscicole ºi de fermieri
Executant Institutul de Zoologie al A.ª.M.
Persoana de contact TODERAª Ion, CREPIS Oleg, USATII Marin, LEUCÃ Petru


<< Inapoi la rezultate