RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Adaos alimentar
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Sãnãtate
Domeniul de aplicabilitate - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Adaosul se caracterizeazã printr-un conþinut sporit de fibre alimentare naturale ºi un coraport optimal al substanþelor minerale vital importante care asigurã restabilirea funcþiilor tractului gastrointestinal în perioada diminuãrii, provocatã de modificãri funcþionale sau de vârstã
Proprietatea industriala/intelectuala
Brevete de invenþie înregistrate

Nr. 3879 MD

Caracteristici tehnice
Adaosul  alimentar include borhot de sfeclã, tãrâþe de grâu ºi fãinã din seminþe de struguri în urmãtorul raport al ingredientelor, %  mas.: 
borhot de sfeclã        20…30
tãrâþe de grâu            20…50

fãinã din seminþe de struguri  30…50

Impact Asigurã menþinerea sãnãtãþii populaþiei prin restabilirea ºi menþinerea funcþiei normale a sistemului digestiv
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Nu dispunem de calcule
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã
Potentiali beneficiari Întreprinderile industriei alimentare, instituþiile medicale, sanatorial-balneare
Executant Institutul de Fiziologie ºi Sanocreatologie al AªM
Persoana de contact Ciochinã Valentina, dr. ºt. biol. str. Academiei, 1, MD-2028, Chiºinãu, Republica Moldova, tel.72 51 55 fax.73 71 42


<< Inapoi la rezultate